textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Expozícia Jánošík a Terchová Obecný úrad Terchová

Expozícia UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Informácie pre médiá

Na tejto stránke nájdete tlačové informácie, rôzne materiály a odkazy, aj ilustračné fotografie mesta Žilina.

Veríme, že Vám týmto uľahčíme Vašu prácu pri informovaní verejnosti o aktuálnom dianí v našom meste.

Obsah:

  • Odbor tlačový a zahraničných vecí
  • Tlačové správy
  • Tlačové konferencie
  • Radničné noviny mesta Žilina
  • Otázky a odpovede zo stretnutí občanov s vedením mesta
  • Napíšte nám svoje otázky a názory
  • Logá mesta a použitie symbolov mesta
  • Ilustračné fotografie
  • Ďalšie odkazy
  • English version


Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy z mesta? Prihláste sa do nášho mailinglistu, ktorý sa nachádza na pravo v sidebar-e.


Odbor tlačový a zahraničných vecí

Základom činnosti Odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline je informovať verejnosť o činnosti Mestského úradu, informovať o kultúrnospoločenských a športových podujatiach v meste. Odbor organizjue viaceré podujatia, napr. oceňovanie osobností mesta, oslavy výročia oslobodenia mesta, spomienku na obete holokaustu atď. Odbor sa taktiež spolupodieľa na propagácii, prezentácii a reprezentácii mesta Žilina na Slovensku i v zahraničí, pomáha rozvíjať medzinárodné vzťahy mesta Žilina a jeho partnerských miest. Okrem toho odbor zabezpečuje a koordinuje prijatia všetkých oficiálnych návštev a partnerov mesta na Radnici mesta Žilina.

Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca odboru

tel.: +421 41 70 63 501
mob.: +421 905 945 805
e-mail: katarina.gazdikova@zilina.sk


Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.
hovorca mesta Žilina

tel.: +421 41 70 63 500
mob.: +421 918 754 476
e-mailhovorca@zilina.sk

Oddelenie mediálnej komunikácie a propagácie

Mgr. Erika Lašútová
vedúca oddelenia

tel.: +421 41 70 63 500
mob.: +421 907 847 144
e-mail: erika.lasutova@zilina.sk

Oddelenie radnice, zahraničných vzťahov a protokolu

Bc. Andrej Černek
vedúci oddelenia

mob.: +421 905 649 553
e-mail: andrej.cernek@zilina.sk

Korešpondenčná adresa:

Odbor tlačový a zahraničných vecí

Radnica mesta Žilina
Radničná 1
010 01 Žilina

Viac informácií o činnostiach odboru nájdete v článku: http://www.zilina.sk/odbor-tlacovy-a-zahranicnych-veci/.

Kontakty na zamestnancov odboru nájdete v článku: http://www.zilina.sk/odbor-tlacovy-a-zahranicnych-veci-/.


Tlačové správy

Tlačové správy nájdete v rubrikách: Spravodajstvo, Kultúra a Šport. Policajné správy nájdete v rubrike Polícia informuje.


Tlačové konferencie

Záznamy tlačových konferencií a materiály k tlačovým konferenciám nájdete na stránkach :


Radničné noviny mesta Žilina

Radničné noviny vydáva mesto Žilina raz mesačne pre zlepšenie informovanosti občanov. V každom čísle sa dočítate aktuality o činnosti Mestského úradu v Žiline, o kultúrnom, športovom a spoločenskom dianí v našom meste a taktiež o aktivitách poslancov mestského zastupiteľstva.


Otázky a odpovede zo stretnutí občanov s vedením mesta

Na stránke Otázky a odpovede zo stretnutí občanov s vedením mesta nájdete otázky a odpovede z verejných stretnutí občanov s vedením mesta, ktoré sa konajú dvakrát ročne vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline. Otázky a odpovede na ne sú rozdelené na 2 časti:


Napíšte nám svoje otázky a názory

Na tejto stránke si môžete vybrať druh formulára, ktorý je najvhodnejší pre Vašu aktuálnu potrebu. Formulár sa zobrazí kliknutím na podnadpis alebo odkaz pod textovým popisom.


Logá mesta a použitie symbolov mesta

Symboly mesta Žilina erb (znak), zástava a vlajka, pečať a farby mesta, ktoré spĺňajú historické, heraldické a výtvarné kritéria, sú zapísané v Heraldickom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6, § 11, ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Štatútu mesta Žilina, vydalo Všeobecne záväzné nariadenie 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina.

Od 1. 5. 2009 môže organizácia požiadať o povolenie použiť symboly mesta Žilina formou žiadosti "Žiadosť o povolenie použiť symboly mesta Žilina" (PDF).

Viac informácií nájdete v článku: http://www.zilina.sk/symboly-mesta/.


Ilustračné fotografie na stiahnutie

Nasledujúce ilustračné fotografie je možné použiť so súhlasom hovorcu mesta a s uvedením autora a zdroja fotografie:
Mesto Žilina,
www.zilina.sk.

Primátor mesta Žilina

Mgr. Peter Fiabáne

http://www.zilina.sk/primator-mesta_2/

Prvý zástupca primátora

Mgr. Vladimír Randa

http://www.zilina.sk/zastupca-primatora/

Druhý zástupca primátora

Ing. Barbora Birnerová, PhD.

http://www.zilina.sk/zastupca-primatora/

Mestský úrad v Žiline

(JPG, 1,4 MB)

Klientske centrum Mestského úradu v Žiline

(JPG, 4,66 MB)


Ďalšie odkazy


English version

Departement of Press and Foreign Affairs

For official matters or partnership information please contact Departement of PR and foreign affairs of Municipal office of Zilina:

Tel.:
+421 41 50 73 215
+421 907 836 393
+421 905 649 553

E-mail: hovorca@zilina.sk

For more information please follow this link: http://www.zilina.sk/eng/ or visit