textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

HORÚCA SPRCHA Dom odborov, Žilina (18:00)

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Strategické dokumenty mesta

TECHNICKÉ LISTY MESTA ŽILINA

Dokument na stiahnutie (PDF)


Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)


AIR TRITIA - Akční plán 2020-2024

Dokument na stiahnutie (XLS)


Stratégie riadenia kvality ovzdušia pre mesto Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)


Plán odpadového hospodárstva 2016 - 2020

Dokument na stiahnutie (PDF)


Koncepcia rozvoja elektro-mobility v meste Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)Príloha (PDF)


Protikorupčné minimum mesta Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)


ETICKÝ KÓDEX - zamestnanca Mesta Žilina

„ Mesto Žilina pokračuje vo svojich aktivitách, ktorých cieľom je transparentnosť, profesionalita a spokojnosť občanov mesta Žilina s prácou Mestského úradu v Žiline. Najnovšou aktivitou mesta v tejto oblasti je vytvorenie Etického kódexu Mesta Žilina, ktorého cieľom je určenie si verejnej vízie akou sa chceme pri svojej službe občanovi riadiť. Etický kódex okrem spoločných vízií obsahuje aj definíciu morálnych a etických hodnôt, ktoré platia na Mestskom úrade vo vzťahu zamestnancov medzi sebou i vo vzťahu k občanovi. Zamestnanci Mesta si pri jeho tvorení sami určili hodnoty, ktorými sa zaväzujú riadiť pri svojej práci tak, aby si získali dôveru a úctu verejnosti“.

Dokument na stiahnutie (PDF)


Zelený akčný plán Mesta Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)


Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025

Stratégia rozvoja mesta Žilina do roku 2025 je dokument, ktorý vznikol z iniciatívy primátora mesta Ing. Igora Chomu. Vznikol na oddelení strategického rozvoja mesta a od prvotnej myšlienky po jeho zverejnenie prešlo asi pol roka. Dokument je určený ako odbornej, tak i laickej verejnosti.

Cieľom tejto stratégie je načrtnúť predstavu o budúcnosti tohto mesta. Stratégia by mohla byť istou rukoväťou budúcich manažérov mesta. Je koncipovaná v najlepšom úmysle, konzultovaná s viacerými odborníkmi v jednotlivých oblastiach, čerpá z prameňov a zároveň je v súlade s novým územným plánom mesta Žilina prijatým v Mestskom zastupiteľstve v Žiline 20. februára 2012. Je to dokument otvorený a pripravený na ďalšie dopĺňanie a aktualizáciu podľa nových skutočností a ďalšieho vývoja okolností v meste a na Slovensku.

Keďže strategický plán je len základný náčrt, ktorý sa bude ďalej vyvíjať a priebežne aktualizovať, je otvorený jeho dopĺňaniu, rozširovaniu, zmenám na základe podnetov zvonku, od ľudí, ktorých sa priamo týka. Teda nie je direktívny, ale otvorený na zapracovanie ďalších dobrých nápadov. Tento dokument by mal slúžiť do budúcnosti ako návod a podpora pri plánovaní investícií mesta v jednotlivých oblastiach jeho rozvoja.

Radi privítame podnety na jeho doplnenie, pripomienky, námety, dobré nápady, ktoré by chceli mať občania Žiliny v strategickom pláne zapracované. Ak máte nejaký návrh, pošlite ho na emailovú adresu oddelenia strategického rozvoja mesta richard.hulin@zilina.sk
Ďakujeme.

Dokument na stiahnutie Strategický plán mesta Žilina do roku 2025 (PDF)


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014-2020

Dokument na stiahnutie (PDF)


Akčný plán mobility pre mesto Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)


Štúdia uskutočniteľnosti na systém požičovne bicyklov (bikesharing) v meste Žilina

Dokument na stiahnutie (PDF)


Akčný plán nízkouhlíkovej mobility mesta Žilina (SOLEZ)

Dokument na stiahnutie (PDF)