textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 6. jún 2023 | meniny: Norbert
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Čarbi farby Krajská knižnica, Žilina

Slippery Mnemosyne Považská galéria umenia, Žilina

Expozícia Jánošík a Terchová Terchová

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 06.04.2021 | Vladimír Miškovčík - hovorca mesta Žilina

Mesto podporí športové kluby a vrcholových športovcov sumou vyše pol milióna eur

Žilinská samospráva podporí tento rok športy v meste sumou celkom 550-tisíc eur. Pre žilinské športové kluby je v rozpočte vyčlenených celkom 450-tisíc eur. Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2021 vo výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.

Maximálna možná výška podpory pre jednotlivca je 3 000 eur. Podávanie žiadostí o dotácie sa aj v tomto roku uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára na stránke: www.zilina.egrant.sk. Uzávierka na doručenie vyplnených žiadostí je 23. apríla 2021. Financie športovej dotácie je možné použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku.

Športové dotácie sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Pomoc je určená klubom, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe v Registri právnických osôb v športe najneskôr v roku 2020. O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Podmienkou je, aby mal klub vysporiadané finančné vzťahy s mestom a neboli voči nemu vedené konkurzné konania, prípadne výkon rozhodnutia.

Rovnaké podmienky platia aj v prípade individuálnej podpory športovcov. Športový klub vybraného športovca musí pôsobiť a byť registrovaný na území mesta Žilina. Reprezentant žilinského športového klubu musí byť účastníkom minimálne dvoch podujatí kategórie majstrovstiev sveta či Európy, európskeho pohára alebo svetového pohára v roku 2020. Disciplíny a súťaže športovca sa musia radiť medzi olympijské športy. Štarty reprezentantov na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažujú.

Športové dotácie pre extraligové kluby bude mesto otvárať v mesiacoch jún a júl. Dôvodom je, že nové sezóny 2021/2022 štartujú v druhej polovici leta a pre aktuálnu sezónu 2020/2021 už extraligové kluby dotácie obdržali.

„Systém poskytovania športových dotácií sme vytvorili s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Zmyslom je podporovať činnosť športových klubov, registrovaných športovcov a vrcholových žilinských športovcov v individuálnom športe. Teším ma, že do tejto oblasti opäť smeruje významná suma z mestského rozpočtu. Žilinskí športovci nám robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Napriek tomu, že mnohokrát sa ich príprava uskutočňuje v neporovnateľne horších podmienkach ako je to v prípade športovcov v zahraničí, prinášajú naozaj skvelé výsledky. Ďakujem našim klubom, ale aj individuálnym športovcom za výbornú reprezentáciu a prajem veľa ďalších úspechov aj v tomto roku,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne. Žiadosti o grant sa vypĺňajú a podávajú elektronicky na webovej stránke: https://zilina.egrant.sk/. Podmienkou na hodnotenie žiadostí je okrem vyplnenia elektronického formulára aj doručenie podpísaného formulára spolu s povinnými prílohami na Mestský úrad v Žiline, najneskôr v deň uzávierky 23. apríla. Všetky potrebné informácie spolu s výzvou sú zverejnené na webe mesta v podstránke Občan/Športové dotácie pre 2021 (https://www.zilina.sk/sportove-dotacie).

Žiadosti o športovú dotáciu budú hodnotené odbornou komisiou. Výška poskytnutej dotácie závisí od počtu podaných žiadostí, počtu dosiahnutých úspechov na medzinárodných podujatiach, náročnosti športového odvetvia a konkurencie na medzinárodných podujatiach.

Športové kluby v Žiline sa môžu súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu. Na podporu tejto oblasti bolo tento rok vyčlenených 50-tisíc eur. Viac informácií je na webovej stránke mesta na podstránke Občan/Grantový systém pre 2021.

Doplňujúce informácie a ďalšie otázky ohľadom športových dotácií možno smerovať na e-mailovú adresu: sportovedotacie@zilina.sk. V pracovných dňoch do 15.00 hod. sú k dispozícii aj telefónne čísla: 0908 930 093, 041/7063 319.

článok bol zobrazený 420 krát zdroj: www.zilina.sk