textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 1. október 2022 | meniny: Arnold

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

Stanice na Stanici Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

STÁLA EXPOZÍCIA: BÁBKY V PODKROVÍ Rosenfeldov palác

Osobnosti mesta - Ján Dadan, ml. Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Žilinský komunitný fond

Žilinský komunitný fond (ŽKF) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje finančné prostriedky pre podporu rozvoja nášho mesta  a kvalitu života v ňom. Bol založený v roku 2000 z iniciatívy neziskových organizácií so spoluúčasťou Mesta Žilina. 
 


  Rýchle kolo ŽKF do 28. 10. sa dá požiadať o dotáciu - priorita mladí

  Získané finančné prostriedky rozdeľuje Správna rada ŽKF na určené ciele:
  • Voľný čas detí a mládeže
  • Život na sídliskách
  • Kultúrne a vzdelávacie aktivity
  • Sociálne programy
  • Životné prostredie
  • Ochrana a podpora zdravia
  • Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  • Rozvoj komunitných iniciatív a MVO
  • Iniciovanie občianskych aktivít v meste a na podporu zapájania sa občanov do vecí verejných a poskytuje podporu občianskym aktivitám , zameraným na riešenie širokého okruhu problémov

  Dve prioritné oblasti
  Pre rok 2010 sú určené dve prioritné oblasti:
  1. medzigeneračné spolužitie a dialóg v komunite
  2. zlepšovanie životných podmienok občanov, detí a mládež, seniorov

  Radi by sme upozornili uchádzačov, že projekty, ktoré nebudú v súlade s prioritnými oblasťami pre tento rok, nebudú môcť byť podporené.

  Cieľové skupiny v predkladaných projektoch môžu byť:
  • Občania sídlisk, mestských častí
  • Členovia rôznych neziskových organizácií, záujmových združení
  • Deti a mladí ľudia
  • Spoluobčania so znevýhodnením, sociálne a inak vyčlenení

  Typy podporovaných aktivít:
   • organizovanie, motivácia a asistencia členom komunity s cieľom zdôrazniť a posilniť ich postavenie, podporovať ich k aktívnejšiemu prístupu k verejnému životu a procesom komunitného rozvoja,
  • rozvoj života na sídliskách a  mestských častiach
  • skrášľovanie a ochrana životného prostredia
  • vytváranie partnerstiev na úrovni mesta a jeho častí určených na riešenie aktuálnych problémov týchto častí
  • pomoc znevýhodneným spoluobčanom v ich začleňovaní do života spoločnosti
  • aktivity zamerané na šírenie zásad zodpovedného občianstva, ochrany životného prostredia, zmysluplného trávenia voľného času medzi skupinami  detí a mladých ľudí

  Kto môže predkladať žiadosti:
   • Neziskové organizácie
  • Neformálne skupiny a jednotlivci
  • Výbory mestských častí

  Maximálne čiastky grantov:
   • Pre oblasť 1. medzigeneračné spolužitie a dialóg v komunite  650 EUR
  • Pre oblasť 2. zlepšovanie životných podmienok občanov, detí a mládež, seniorov  200 EUR

  Kritériá výberu projektov:
   • Súlad cieľov projektu s cieľmi výzvy,
  • rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny , časová  relevancia k téme projektu,
  • praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu,
  • spolupráca s inými organizáciami (štátna správa, samospráva, škola, MVO a pod.) a ich participácia na projekte, aktívna účasť komunity na realizácii projektu,
  • kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít.

  Rozhodovací proces:
  O podpore projektov rozhoduje Správna rada ŽKF na základe odporúčania Programovej rady ŽKF.

  Spôsob predloženia prihlášky/žiadosti:
  Projekt na predpísanom formulári je potrebné doručiť do 30. septembra 2010 do 16.00 hod do Žilinského komunitného fondu, c/o Hurbanova 4 , 010 01 Žilina.
  Projekty je potrebné priniesť osobne, neposielať poštou!
  Projekt musí byť doručený v tlačenej podobe aj elektronicky na adresu

  saiaza@nextra.sk.
  Prihlášku do minigrantového programu Žilinského komunitného fondu nájdete TU.