textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Expozícia Jánošík a Terchová Obecný úrad Terchová

Hradné expozície Hrad Strečno

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

Expozícia UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Triedime odpad

Na uliciach v Považskom Chlmci, ktorým dnes nebol z dôvodu rozkopových prác vyvezený komunálny odpad, bude vyvezený zajtra (4.11.2020)


 Prevádzky, ktoré sú z dôvodu mimoriadnej situácie zatvorené a chcú prerušiť vývoz zmesového komunálneho odpadu, nech túto informáciu nahlásia na Mestský úrad na adresu: alzbeta.kadlubcova@zilina.sk alebo na tel. č. 041/706 32 31. 

Opätovné obnovenie vývozu je nutné nahlásiť prostredníctvom tlačiva http://www.zilina.sk/tlaciva/1578908728-1.pdf 


Harmonogram vývozu triedeného zberu Bánová 2020

Harmonogram vývozu triedeného zberu Závodie 2020

   

Harmonogram vývozu triedeného zberu Bánová 2021

Harmonogram vývozu triedeného zberu Závodie 2021

   

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitých kontajnerov na zber zeleného odpadu

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

              

KOMPOSTOVANIE

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt – kompost môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej pestovaním odobrali.

Kedy je kompost zrelý?
Do nádobky s dobre prevlhčeným kompostom vysejeme semienka rýchlo klíčiacich rastlín ( napr. žerucha), pritlačíme a zakryjeme fóliou. Ak počas týždňa väčšina semien vyklíči, môžeme usúdiť, že kompost už neobsahuje nijaké látky škodlivé pre rastliny a môžeme ho použiť v záhrade. Intenzívne zelené klíčne lístky svedčia o vyzretom komposte, zatiaľ čo žlté alebo hnedé lístky o surovom. Ak vyklíči len málo semien, musí sa kompost podrobiť ešte ďalšiemu rozkladu, kým nebude vhodný na ďalšie použitie.

Ako využiť hotový kompost?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako humus. Jeho prednosti sú v tom, že má schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a obsahuje veľké množstvo ( podľa zloženia vstupných materiálov) výživných látok. Hotový, dobre vyzretý kompost môžeme použiť ku všetkým typom plodín. Surový kompost aplikujeme do pôdy na jeseň. Vyzretý kompost môžeme aplikovať kedykoľvek (používa sa hlavne pri výsadbe na jar]. Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1-2 cm vrstva kompostu ročne. Vzhľadom na vysokú zásobu živín nie je potrebné vo väčši¬ne záhrad používať viac ako 2-3 litre kompostu na 1 m2.Toto množstvo platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty a okrasné kríky.

Čo získame kompostovaním?

 • Kvalitné hnojivo
 • Znížime množstvo a škodlivosť odpadov
 • Pomôžeme životnému prostredie
 • Ušetríme peniaze za drahé hnojivá

MATERIÁL VHODNÝ NA KOMPOSTOVANIE
Odpad z kuchyne – zvyšky z čistenie ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, potravinami znečistený papier
Organický odpad – kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, vypletá burina, zemina
Odpad zo záhrad iný – popol z dreva, hobliny, hnoj a trus, drevené piliny, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky

MATERIÁL NEVHODNÁ NA KOMPOSTOVANIE
Druhotné suroviny – kovy, plasty, sklo, textil, papier
Problémové látky – farby, staré lieky, staré oleje, batérie, chemické prostriedky
Iné – prach zo smetí a vysávania, časti rastlín napadnuté chorobami, kosti a mäso, mliečne výrobky

Ako sa dá kompostovať?
V podstate je možné kompostovať všetky netoxické organické materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a v záhrade. Pri domácom kompostovaní môžu byť problematické len materiály, ktoré sú čerstvo chemicky ošetrené a potraviny živočíšneho pôvodu. Zvyšky varených jedál je dobré zmiešať s väčším množstvom suchého, savého materiálu.

AKO A KDE SI ZALOŽIŤ KOMPOSTOVISKO?
Kompost di môžeme založiť na hocijakom mieste záhrady. Je však vhodné dodržať niektoré zásady a odporúčania:

 • Je vhodné zabezpečiť kontakt so zemou, aby bol možný prístup pôdnych organizmov ( dážďovky, roztoče, mikroorganizmy), ktoré pomáhajú pri rozklade organických materiálov
 • Donášková vzdialenosť by nemala byť veľká, okolo kompostoviska by mal byť dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím.
 • Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta ( nie kompostoviska), ktorý zabezpečí pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi.
 • Kompostovisko by nemalo byť vystavené priamemu slnku, silnému vetru( aby sa kompost nevysušoval) ani dažďu. Preto je vhodné ho umiestniť do polotieňa a prikryť ho proti dažďu.
 • Aby z rôznych dôvodov neprekážal susedom ( pri správnom kompostovaní je táto obava zbytočná). Základnou formou je kompostovanie v kope (hrabli). Stačí materiál vhodne upraviť a navrstviť do požadovaného tvaru. Tento spôsob sa používa hlavne tam, kde je dostatok priestoru. Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Kompostovacie zásobníky si môžete vyrobiť aj z odpadových materiálov ( drevené a plastové palety...)

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO KOMPOSTOVANIA
Dno kompostovacej kopy vysype hrubším materiálom( posekané drevo, konáre), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok nadbytočnej vody. Kompostujeme iba upravené ä posekané, drvené, nalámané) materiály. Nazbierané materiály neukladáme do kompostoviska vo vrstvách, ale ich navzájom zmiešavame. Platí, že dusikaté látky ( hnoj, trus, posekaná tráva, kuchynský bioodpad, zvyšky zo záhrady), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, musíme zmiešať s uhlikatými ( drevená štiepka, piliny, hobliny, lístie, slam), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché a savé. Počas celého procesu kontroluje vlhkosť kompostu. Podľa potreby kompost dovlhčíme alebo pridáme suchý, savý materiál. Kompostovací proces je založený na aktivite mikroorganizmov a pôdnych živočíchov, ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Preto musíme zabezpečiť dostatočné prevzdušňovanie kompostovacieho materiálu. Prekopávanie 1 – 2 x ročne výrazne urýchľuje rozklad. Ak sme dobre založili kompostovaciu základňu, mala by nám do 1-3 dní vystúpiť jej teplota na 40 až 60 stupňov. Kompostovací materiál je vhodné premiešať malým množstvom zeminy ( nie je to však nevyhnutné, nie viac ako 10%). Približne po 6-12 mesiacoch je kompost vyzretý.

BIOODPAD

Zber elektroodpadu

K pravidelnému jarnému a jesennému zberu elektrospotrebičov sa od 15. júna 2019 v našom meste pridá aj celoročný zber veľkých a ťažkých spotrebičov zo skupiny tzv. bielej techniky.
Práve tieto spotrebiče majú ľudia zvyčajne problém naložiť do svojho auta a zaviezť na zberný dvor. Obyvatelia Žiliny sa tak budú môcť pohodlne zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň 1 väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?
Občania sa budú môcť jednoducho nahlasovať cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk. V sekcii „Objednať“ si vyberú mesto Žilina, kde nájdu vypísané najbližšie termíny zberu. V online objednávke treba poskytnúť údaje o type a množstve spotrebičov, ktoré treba odviezť ako aj vaše kontaktné údaje.
V deň zberu odpadu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu a zabezpečte, aby ich niekto pri príchode pracovníkom Envidomu odovzdal. Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú, len rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí.
. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu sa uzatvárajú 2 dni pred konaním zberu, aby sa mohla naplánovať preprava. Odvoz elektroodpadu zabezpečuje bezplatne zmluvný partner Mesta Žilina - združenie výrobcov elektrospotrebičov ENVIDOM, ktoré spotrebiče odvezie na ekologickú recykláciu.
Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu nezabezpečuje.

Triedime odpad = zodpovednosť voči životnému prostrediu

 

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Nepatrí sem: elektroodpad, zelený odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu a odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – obaly (napr. kartóny, kuchynský odpad a pod.)

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

Mesto Žilina má zavedený na svojom území:
- množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby- podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na účel podnikania,
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na iný účel ako na podnikanie.
- paušálny zber zmesových komunálnych odpadov pre fyzické osoby - občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písmu g) a .§ 6 ods., 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch, v ktorom upravuje podrobnosti o nakladaní s odpadom na jeho území - http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-podla-datumu .

Na webovej stránke mesta je zverejnený týždenný plán vývozu zmesového komunálneho a triedeného odpadu v meste a mestských častiach - http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto


Nádoby sa poplatníkom prideľujú na základe ich žiadosti. Tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú na webovej stránke mesta - http://www.zilina.sk/index.php?page=tlaciva - odbor životného prostredia. Náklady na zbernú nádobu sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

240 l , 140 1, 120 l zberná nádoba    1100 l, 770 l kontajner

Prihlásenie do systému zberu komunálneho odpadu a zmeny je možné:

 • elektronickou službou prostredníctvom integrovaného informačného systému mesta - https://e-sluzby.zilina.sk/ (podrobnejšie informácie VZN 22/2015),
 • písomne na adresu MsÚ,
 • e-mailom,
 • telefonicky – poplatníci fyzické osoby.

Po podaní prihlášky na vývoz odpadov a dodávku zbernej nádoby, oprávnený vývozca dodá pôvodcovi odpadu do 10 pracovných dní odo dňa zaslania požiadavky pracovníkom MsÚ zbernú nádobu a zabezpečí vývoz.


Postup prideľovania nádob pre fyzické osoby

Na území mesta Žilina je pre fyzické osoby zavedený paušálny zber t.j. paušálny poplatok a vývoz zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený vývoz len z jedného zberného miesta, prednostne z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade, že sa poplatník zdržiava v rámci mesta v inej nehnuteľnosti ako na adrese jeho trvalého pobytu, môže sa prihlásiť k prechodnému pobytu alebo k užívaniu nehnuteľnosti na inú adresu, ako je adresa jeho trvalého pobytu. Na túto adresu mu bude pridelená zberná nádoba, pričom dôjde k úprave stavu zberných nádob na adrese trvalého pobytu.

Pre počet a objem zberných nádob je rozhodujúci počet platiacich poplatníkov prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt resp. užívateľský vzťah v rodinnom resp. bytovom dome:

rodinné domy:

 • 120 1 KUKÁ nádoba pre jeden až štyri fyzické osoby - poplatníkov,
 • 140 1 KUKÁ nádoba pre päť fyzických osôb - poplatníkov,
 • 240 1 KUKÁ nádoba pre šesť a viac fyzických osôb - poplatníkov,

bytové domy:

 • 240 1 KUKÁ - minimálne 7 fyzických osôb - poplatníkov,
 • 770 1 kontajner - minimálne 22 fyzických osôb - poplatníkov,
 • 1 100 1 kontajner - minimálne 32 fyzických osôb – poplatníkov.

Vývozný cyklus pre rodinné a bytové domy v mestských častiach je stanovený 1 x týždenne, pre sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Pod nemocnicou - 3 x týždenne a sídliská Hliny I - VIII - 2 x týždenne.

V priebehu roka mesto vykonáva priebežne kontrolu evidencie nádob a poplatníkov. Z adresy, na ktorej nebude nikto prihlásený k poplatku, bude zberná nádoba stiahnutá, resp. bude upravený stav nádob podľa aktuálneho počtu poplatníkov na danej adrese.

Postup prideľovania nádob právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

Na území mesta Žilina je pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov zavedený množstvový zber.

Každá prevádzka (podnikateľský subjekt, kancelária a pod.) na území mesta musí byť prihlásená do systému zberu zmesového komunálneho odpadu. Ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba vlastní lebo prevádzkuje na území mesta viac prevádzok, každá musí byť prihlásená do systému zberu komunálneho odpadu samostatne.

Poplatník, ktorý prenajíma priestory a uhrádza poplatok aj za prevádzky, ktoré sú v nájme
na základe zmluvy, je povinný tieto prihlásiť a v prípade, že dôjde v objekte k zmenám,
napr. k zmene počtu poplatníkov, k zmene mena poplatníka, vzniká povinnosť nahlásenia týchto skutočností v klientskom centre MsÚ v Žiline (tlačivá na stiahnutie http://www.zilina.sk/index.php?page=tlaciva - odbor životného prostredia – spoluužívatelia zberných nádob)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si objem zbernej nádoby určujú a objem si vyberajú zo z KUKA nádob 120 1, 140 1, 240 1 KUKA nádoby alebo kontajnerov 770 l a 1 100 1. Výnimku tvoria drobní živnostníci a drobné prevádzky, ktoré sú prevažne umiestnené v rodinných domoch, resp. v bytoch a nebytových priestoroch, stánky PNS a pod., ktoré môžu používať 60 1 vrecia.

Vývozný cyklus zberných nádob a vriec je minimálne 1 x týždenne. Zvýšenie frekvencie vývozu je možné písomne dohodnúť na základe žiadosti s príslušným odborom MsÚ. Prevádzky, ktoré využívajú vrecový systém odpad odovzdajú priamo vývozcovi na prevádzke podľa požiadavky a schváleného harmonogramu vývozu.

Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sa zakazuje ukladanie odpadu do nádob určených pre fyzické osoby (sídliská, ul Bratislavská a pod.) s výnimkou subjektov, ktoré majú povolenie MsÚ.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia zabezpečia v prípade prepĺňania nádob zvýšenie počtu alebo objemu zberných nádob alebo to nariadi mesto.

V prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde sa kumuluje viac prevádzok a nie je možné nádoby pripraviť pred areál, umožniť vjazd do areálu a nádoby si označiť názvom firmy.

Odpad z papiera – modré nádoby

 

Odpad z plastu – žlté nádoby
Odpad z kovu vrátane kovových obalov – červené nádoby


Odpad zo skla – zelené nádoby


Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) – oranžové nádoby


Textil – špeciálne nádobyObjemný odpad – veľkokapacitné kontajnery

Objemný odpad je odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový odpad.

Patria sem: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, staré okná, dvere, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Nepatria sem: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré sa odovzdávajú do zberného dvora.

Mesto Žilina zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a termín zberu objemového odpadu určuje mesto a informovanosť občanov je zabezpečené prostredníctvom internetovej stránky mesta a médií.

Zásady správneho triedenia:

 • nadrozmerný odpad sa nesmie ukladať k nádobám na komunálny alebo triedený odpad a ani do kontajnerov určených na cintorínsky odpad!
 • nepatria sem pneumatiky! 

Objemový odpad môžu občania – fyzické osoby, poplatníci s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline - ul. Jánošíkova a od 01.07.2016 v Považskom Chlmci. Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta na základe odovzdaného množstva.

Ak fyzická osoba vykonáva stavebné práce na základe stavebného povolenia je povinná zabezpečiť zneškodnenie takéhoto druhu odpadu na vlastné náklady v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

Zásady správneho triedenia:

 • drobný stavebný odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad ani vedľa nich a ani do okolitého prostredia,
 • uvedený odpad odviesť na zberný dvor alebo spoločnosti, ktorá zabezpečujú recykláciu stavebného odpadu.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Elektroodpad z domácností

Použité batérie a akumulátory

Občania môžu použité prenosné batérie a akumulátory sa odovzdať:

 • na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov,
 • na zbernom dvore.
Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory, narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých a odovzdávať tento odpad iným subjektom napr. pouličným zberačom.
 


Odpady s obsahom škodlivín

Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré nepochádzajú z podnikateľskej činnosti.

Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Zásady správneho triedenia:

 • nespotrebované lieky nepatria do nádob na zmesový komunálny odpad, ale je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Odpadové pneumatiky

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu v akomkoľvek množstve alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia na trh alebo použitie.

Napr. distribútori – pneuservisy, autoservisy, predajné miesta a pod. nevedia, že by mali mať zabezpečený odber odpadových pneumatík u výrobcu bez ohľadu na predané množstvo a značku, pretože ich musí preberať bezodplatne od koncových spotrebiteľov.

Zakazuje sa tento odpad ukladať k zberným nádobám a okolitého prostredia.

Jedlé oleje a tuky z domácnosti

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú sami.

Občania môžu jedlé oleje a tuky z domácnosti bezplatne odovzdať:

 • na zberný dvor,
 • na čerpaciu stanici Slovnaft na ulici Vysokoškolákov ( pri plavárni).

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom, ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

Nakladanie s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadom vhodným na kompostovanie

Fyzické osoby – poplatníci, vrátane záhradkárskych osád sú povinní kompostovať a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej nehnuteľnosti

Čo je kompostovanie?
Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady pôsobením na organicko-minerálne hnojivo (kompost).

Prečo kompostovať?
Pretože kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho, vyrobíme si tým kvalitné hnojivo do záhrady a ušetríme peniaze za jeho nákup.

Aké odpady sa dajú kompostovať?
V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade:

Bioodpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina)

Bioodpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, výkaly od drobných hospodárskych zvierat, burina)
Iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky)

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

Fyzické osoby, s trvalým pobytom na území mesta Žilina, môžu bezplatne odovzdať zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Mesto nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov, pretože zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1.

Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne a tento nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov!

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Adresa: Jánošíkova 14, 010 01 Žilina
Kontakt: Ing. Marián Zemčík 0905 693 861

Prevádzková doba:

 • Pondelok - Piatok 10:00 -18:00 hod
 • Sobota 8:00 - 12:00 hod

Mapa:

Zväčšiť mapu

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarivky a výbojky,
 • použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • objemový odpad,
 • drobný stavebný odpad.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.


Prevádzkovateľ: T+T, a.s., 
Adresa: Považský Chlmec, 010 03 Žilina (za Skládkou odpadu)
Kontakt: Ing. Marián Zemčík 0905 693 861

Prevádzková doba: otvorený od 01.07.2016

 • Pondelok - Piatok 10:00 -18:00 hod
 • Sobota 8:00 - 12:00 hod

Mapa:

Zväčšiť mapu

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarivky a výbojky,
 • použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • objemový odpad,
 • drobný stavebný odpad,
 • zelený odpad z domácností.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor:

Odpad môže občan odovzdať iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu (v prípade iného pobytu aj platobným výmerom) a oprávnená organizácia urobí záznam. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa zberného dvora.

Nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu

V prípade, že občan alebo vlastník, správca či nájomca nehnuteľnosti zistí, že v územnom obvode mesta bol nezákonne umiestnený odpad bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomne, e-mailom, telefonicky alebo on-line formulárom:
a) na mestský úrad – odbor životného prostredia, alebo
b) na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

On-line formulár mestského úradu je prístupný na www.e-sluzby.zilina.sk.

Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať:
a) presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod.,
b) množstvo a druh odpadu,
c) informácie o pôvodcovi odpadu ak je známy.

Zodpovednosť za porušenie povinností podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch §115
Priestupku sa dopustí ten, kto :
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na zmesový komunálny odpad a nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore zo zákonom č.79/2015 Z.z.o odpadoch,
d) vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,
e) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
f) konečný používateľ pneumatiky je povinný takúto pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík,
g) ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
h) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem zhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
i) pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
- nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Za uvedené priestupky môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1 500 €.
Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi za uvedené priestupky môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za porušenie uvedených povinností uložiť pokutu od 800 – 350 000 € !