textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Filemon alebo OzlomKŔŔK domov Bábkové divadlo, Žilina (09:00, 10:30)

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

TOTO JE STRED EURÓPY, MOJA DRAHÁ! Mestské divadlo Žilina (18:00)

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prečo sa sčítať?

Okrem toho, že sčítanie je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky je sčítanie potrebné vnímať ako jedinečný zdroj nenahraditeľných informácií o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Sčítanie má na Slovensku dlhú tradíciu a vykonáva sa každých 10 rokov. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. Získané informácie budú využité ako základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločného života. Sčítanie ďalej slúži ako podpora rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni.
 
Sčítanie má aj priamy dosah na každého obyvateľa, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní. Je teda v záujme každého obyvateľa sčítať sa, keďže aj od toho závisí, aké služby môže naše mesto najbližších desať rokov poskytovať svojím obyvateľom, či už ide o sociálne služby a ich rozsah, starostlivosť o zeleň alebo budovanie a oprava chodníkov.
 

Kto sa má sčítať? 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Sčítanie sa teda vzťahuje aj na neplnoleté osoby a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony; za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
 

Ako a kedy sa sčítať?

Samosčítanie

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby elektronicky na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
 
Samosčítanie obyvateľov, kedy sa obyvatelia sčítavajú sami, prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov, samotné sčítanie však zaberie len niekoľko minút. Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.
 

Asistované sčítanie 

V prípade, že sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, kde obyvateľom budú pomáhať so sčítaním asistenti sčítania. Asistované sčítanie bude prebiehať prostredníctvom stacionárnych kontaktných miest, kde sa obyvateľ bude môcť dostaviť a sčítať sa za pomoci asistenta. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility).
 
Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.
 Adresy kontaktných miest, kontakty na ne a možnosť požiadať o návštevu mobilného asistenta budú zverejnené pred začatím asistovaného sčítania.
  

Rozhodujúci okamih sčítania

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, bez ohľadu kedy sa sčíta, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Dôvodom je, aby sa všetky údaje zisťovali k jednému dátumu.
 

Čo ak sa nesčítam?

Sčítanie obyvateľov je zákonná povinnosť ustanovená zákonom č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona sa má povinnosť sčítať každý obyvateľ alebo zákonný zástupca obyvateľa v prípade, že tento nie je plnoletý alebo spôsobilý na právne úkony. Nesplnenie povinnosti sčítať sa je správny delikt, za ktorý obec uloží pokutu až do výšky 250 EUR.
 
Každý obyvateľ má dostatočný čas a možnosti na to aby splnil svoju zákonnú povinnosť sčítať sa.
 
Vzor sčítacieho formuláru, ktorý sa bude vypĺňať na stránke scitanie.sk:
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara
 

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.
Viac informácií k ochrane osobných údajov: https://www.scitanie.sk/sodb2021/ochrana-udajov
 

Viac informácií k sčítaniu je možné získať: 

Otázky, odpovede a ďalšie informácie k SODB 2021: 

  1. https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s 
  2. https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3  
  3. https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4 

Sčítanie domov a bytov bolo ukončené 12.02.2021