textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 1. marec 2024 | meniny: Albín

Samospráva

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Expozícia Jánošík a Terchová Obecný úrad Terchová

SVÄTOSŤ AKO OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina

SUVENIR 2023 Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Kalendár primátora 2019

rok 2021rok 2020rok 2019

február 2019

11. 2. 2019 (PONDELOK)
 • 8.30 – 18.00 hod.: 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline na Radnici mesta Žilina

12. 2. 2019 (UTOROK)

 • 9.00 – 11.30 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici
  Predmet rokovania: sanácia svahu okolo potoka Brodňanka
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

Pracovný program na dnešný deň sa ruší z dôvodu choroby pána primátora


13. 2. 2019 (STREDA)

 • 9.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 12.30 – 14.00 hod.: pracovný obed s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja na Úrade ŽSK
 • 14.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

Pracovný program na dnešný deň sa ruší z dôvodu choroby pána primátora


14. 2. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 8.30 – 11.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 13.30 – 15.00 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi

Pracovný program na dnešný deň sa ruší z dôvodu choroby pána primátora


15. 2. 2019 (PIATOK)

 • 10.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutie zástupcov mesta Žilina so spoločnosťou cda consulting group
  Predmet rokovania: riešenie problematiky pozemku na Bulvári, vrátane zastávky mestskej hromadnej dopravy Veľká Okružná, AUPARK
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie s predsedom výboru regionálneho združenia Slovenskej komory stavebných inžinierov Žilina
  Predmet rokovania: možnosti spolupráce
 • 15.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 19.00 – 20.30 hod.: účasť na Fašiangovom opernom galakoncerte v Dome umenia Fatra Žilina, na pozvanie Slovenskej komory stavebných inžinierov


18. 2. 2019 (PONDELOK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: porada vedenia
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.30 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie k Centru voľného času
 • 11.30 – 12.30 hod.: pracovný obed s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru
 • 12.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 15.00 hod.: valné zhromaždenie Regiónu Beskydy na Radnici mesta
 • 15.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

19. 2. 2019 (UTOROK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie k vyhodnoteniu mestských nájomných bytov
 • 9.00 – 10.00 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ 
 • 10.30 – 11.00 hod.: pracovná porada k PR
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s prezidentkou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK), predmet rokovania: vzájomná spolupráca medzi FSOK, Industry Innovation Cluster-IIC a mestom v oblasti Smart cities, Smart mobility na Slovensku v spojení s Francúzskom
 • 12.20– 14.00 hod.: pracovný obed
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 15.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Reming consult, a.s. Žilina, predmet rokovania: majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod plánovaným cestným nadjazdom
 • 5.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 19.00 – 20.00 hod.: galaprogram žilinských umelcov venovaný svetielku nádeje – MADE IN ŽILINA, Mestské divadlo v Žiline

20. 2. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 11.00 hod.: grémium
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie k hokeju
 • 14.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie s manažérom klientskych vzťahov a riaditeľkou VÚB, a.s., Firemné obchodné centrum v Žiline
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: stretnutie s členkami Spoločnosti pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku - spolok Žilina v rámci akcie "Quo vadis Žilina"? seminár zameraný na architektúru v meste Žilina 
 • 19.00 – 21.00 hod.: stretnutie s mestskými poslancami

21. 2. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 8.30 – 11.00 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi 
 • 13.00 – 14.00 hod.: oceňovanie víťazov lyžiarskych pretekov žiakov základných škôl, Športcentrum Oščadnica 
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie k problematike parkovania v okolí budovy Vural
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.00 – 18.00 hod.: zhromaždenie Za slušné Slovensko

22. 2. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 14.00 hod.: lyžiarske preteky, Športcentrum Oščadnica
 • 14.00 – 14.30 hod.: 3. stredoslovenský turnaj debatnej ligy, Gymnázium na Varšavskej
 • 14.30 – 15.30 hod.: prijatie veľvyslankyne Indonézskej republiky
 • 15.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.30 – 18.30 hod.: uvedenie osobnosti do siene slávy na Zimnom štadióne Žilina


25. 2. 2019 (PONDELOK)

 • 8.00 – 10.00 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovná porada na tému e-mobilita
 • 11.00 – 11.30 hod.: oceňovanie žiakov súťaže Fašiangy vo vestibule MsÚ
 • 11.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 15.00 hod.: stretnutie s príslušníkmi Mestskej polície v Žiline
 • 15.00 – 16.00 hod.: Krajský turnaj Žilinského kraja "FLOORBALL SK LIGA" - odovzdanie ocenení víťazov
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.00 – 18.00 hod.: účasť na vernisáži Janka Lehockého "Moje druhé ja"

26. 2. 2019 (UTOROK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 10.45 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.45 – 11.15 hod.: pracovná porada k PR
 • 11.15 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed so župankou
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.30 – 15.00 hod.: valné zhromaždenie OOCR Malá Fatra
 • 15.00 – 16.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

27. 2. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 10.00 hod.: raňajky s novinármi
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR a náčelníkom mestskej polície
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13 00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • 13.30 – 15.00 hod.: valné zhromaždenie Zduženia obcí Rajecká cyklotrasa
 • 15.00 – 18.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 18.00 – 19.00 hod.: stretnutie predstavenstva MsHK Žilina

28. 2. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 8.30 – 11.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 13.00 – 14.00 hod.: návšteva 100-ročného jubilanta
 • 14.00 – 15.00 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia ku komunitnému plánu
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.00 – 19.00 hod.: verejná diskusia primátora s poslancami mestského zastupiteľstva

marec 2019

1. 3. 2019 (PIATOK)
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti EUROVIA SK
 • 12.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.30 – 15.00 hod.: účasť na fašiangovom sprievode – žilinskom Carnevale
 • 15.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 15.30 – 16. 00 hod.: príhovor na žilinskom Carnevale – Mariánske námestie
 • 16.00 – 17.00 hod.: otvorenie výstavy Maškariády z minulého storočia Ivana Kelly Kohlera


4. 3. 2019 (PONDELOK)
 • 8.00 – 9.30 hod.: porada vedenia
 • 9.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie so starostkou Kláštoru pod Znievom
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovná porada k PR
 • 10.30 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie - vyhodnotenie bytových záležitostí
 • 11.30 – 12.00 hod.: stretnutie s Útvarom hlavného kontrolóra
 • 12.15 – 13.15 hod.: pracovný obed s generálnym riaditeľom Žilinskej teplárenskej
 • 13.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 15.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.00 – 17.45 hod.: pracovné stretnutie k mládežníckemu hokeju

5. 3. 2019 (UTOROK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 10.00 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.00 – 18.00 hod.: zasadnutie Rady ZMOS

6. 3. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie s krajskou prokurátorkou
 • 9.00 – 10.45 hod.: rokovanie so žilinskou župankou na tému diaľničného privádzača
 • 11.00 – 12.15 hod.: pracovné stretnutie so župankou a rektorom Žilinskej univerzity k výstavbe športovej haly
 • od 12.30 do 13.15 hod. – tlačová konferencia ZRUŠENÁ
 • 13.30 – 14.30 hod.: prijatie veľvyslanca Českej republiky na Radnici
 • 14.30 – 17.00 hod.: okrúhly stôl na tému kolónia Bratislavská

7. 3. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 8.30 – 11.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutie so zástupcom Credinvest
 • 14.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.30 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie – prezentácia projektu „CITIO“
 • 15.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: vernisáž výstavy „Myšlienky“( Igor Navrotskyi, Tatiana Siedlová)

8. 3. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 8.30 – 9.30 hod.: stretnutie so zamestnancami stavebného odboru
 • 9.30 – 10.30 hod.: stretnutie so zamestnancami odboru životného prostredia
 • 10.30 – 11.30 hod.: stretnutie so zamestnancami odboru dopravy
 • 11.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie s konateľmi spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. a Honorárnym konzulom Nemeckej spolkovej republiky
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutie so zamestnancami investičného odboru
 • 14.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ


11. 3. 2019 (PONDELOK)
Dovolenka


12. 3. 2019 (UTOROK)
Dovolenka


13. 3. 2019 (STREDA)
Dovolenka


14. 3. 2019 (ŠTVRTOK)
Dovolenka


15. 3. 2019 (PIATOK)
Dovolenka18. 3. 2019 (PONDELOK)

 • 8.00 – 9.30 hod.: porada vedenia
 • 9.30 – 10.00 hod.: pracovná porada k PR
 • 10.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie - OPIS
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed so zástupcom Asociácie miest pre cyklistov a CIVINET
 • 11.30 – 12.00 hod.: stretnutie s Útvarom hlavného kontrolóra
 • 13.00 – 16.00 hod.: workshop - Asociácia miest pre cyklistov a CIVINET - opatrenia mobility
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

19. 3. 2019 (UTOROK)

 • 8.00 – 10.00 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie s verejnou ochrankyňou práv v širšom kruhu
 • 11.30 – 12.30 hod.: pracovné stretnutie s verejnou ochrankyňou práv v užšom kruhu
 • 14.30 – 15.00 hod.: zasadnutie predsedníctva Žilinského mládežníckeho parlamentu
 • 15.00 – 16.00 hod.: zasadnutie Žilinského mládežníckeho parlamentu
 • 16.00 – 16.30 hod.: zasadnutie Rady seniorov


20. 3. 2019 (STREDA)

 • 9.00 – 11.00 hod.: grémium
 • 11.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie - Žilbyt
 • 11.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutie – Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
 • 13.30 – 15.00 hod.: valné zhromaždenie Žilina Invest
 • 15.00 – 15.30 hod.: otvorenie výstavy "Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR 2019"
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

21. 3. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 8.30 – 11.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 13.00 – 14.00 hod.: uvítanie detí do života
 • 14.00 – 15.00 hod.: uvítanie detí do života
 • 15.00 – 15.30 hod.: stretnutie so študentom architektúry k diplomovej práci - urbanizmus priestorov nadväzujúcich na stanicu a riešenie priestorov okolo železničnej stanice
 • 15.30 – 16.00 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

22. 3. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.30 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Žilina na tému spolupráca s mestom
 • 11.30 – 13.00 hod.: obed so žilinským biskupom
 • 14.00 – 15.00 hod.: jubilanti
 • 17.00 – 19.00 hod.: futbalový zápas SR U21 proti Grécku

23. 3. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod.: Jarná cena Žiliny – medzinárodné plavecké preteky
 • 10.00 – 11.00 hod.: otvorenie XXV. ročníka festivalu VYSOKÉ HORY 2019 (organizuje Slovenský vysokohorský turistický spolok Žilina)


25. 3. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.45 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 11.00 hod.: prijatie veľvyslanca Izraela na Radnici
 • 11.15 – 11.45 hod.: pracovná porada k PR
 • 11.45 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti T+T - odpadové hospodárstvo a údržba zelene
 • 15.00 – 15.30 hod.: administratíva
 • 15.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

26. 3. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.45 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.00 – 10.45 hod.: Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia Žilinské Komunikácie
 • 10.30 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti KIKA
 • 12.00 – 12.30 hod.: administratíva
 • 12.30 – 13.30 hod.: obed
 • 13.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru vo veci nadviazania vzájomnej spolupráce
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva


27. 3. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.45 hod.: pracovná porada riaditeliek materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
 • 8.45 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: raňajky s novinármi
 • 10.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.30 – 15.00 hod.: stretnutie s ruským veľvyslancom na Radnici – podpis darovacej zmluvy + obed + položenie vencov na cintoríne na Bôriku
 • 15.00 – 16.30 hod.: pracovné stretnutie s majiteľmi prevádzok na ul. Kamenná
 • 16.30 – 17.00 hod.: administratíva

28. 3. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 9.30 hod.: vystúpenie na konferencii Odpady 2019
 • 9.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 11.00 hod.: prijatie 1. Radcu z Veľvyslanectva Francúzska v SR
 • 11.00 – 12.30 hod.: príhovor na konferencii Žilina MUN 2019
 • 12.30 – 13.30 hod.: Žilina MUN 2019, recepcia
 • 13.30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom SSE
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva


29. 3. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.15 hod.: administratíva
 • 8.15 – 9.15 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami M Kreo k príprave celoslovenskej konferencii o doprave
 • 9.30 – 10.45 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom InTec pro, a.s.
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie s rektorom Žilinskej univerzity
 • 14.00 – 15.00 hod.: administratíva
 • 15.00 – 16.30 hod.: slávnostné otvorenie žilisnkého bikeshairingu za účasti prezidenta spoločnosti KIA a generálneho riaditeľa Arriva
 • 16.30 – 17.30 hod.: spoločný raut s VIP hosťami


apríl 2019

1. 4. 2019 (PONDELOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovná porada k PR
 • 10.30 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s predsedníčkou ŽSK na tému železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
 • 15.00 – 16.00 hod.: neformálne stretnutie s prezidentom SR v Prezidentskom paláci

2. 4. 2019 (UTOROK)

 • 7.00 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.00 – 15.00 hod.: výberové konanie DPMŽ
 • 15.00 – 15.30 hod.: stretnutie k odkúpeniu pozemku
 • 15.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.00 – 19.00 hod.: administratíva
 • 19.00 – 21.00 hod.: stretnutie s poslaneckými klubmi

3. 4. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 10.00 hod.: grémium
 • 10.00 – 11.00 hod.: výberové konanie SEVAK
 • 11.00 – 11.30 hod.: zasadnutie Dozornej rady v DPMŽ
 • 11.30 – 14.00 hod.: výberové konanie SEVAK
 • 14.00 – 14.30 hod.: prijatie žilinských basketbalistov na Radnici mesta Žilina
 • 15.00 – 16.00 hod.: stretnutie so zástupcami športového klubu
 • 16.00 – 17.00 hod.: stretnutie s rodičmi ohľadne náboru žiakov do športovej hokejovej triedy

4. 4. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie primátorov v Trenčíne na tému – Ako ďalej s mestami na Slovensku
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.00 hod.: Rada školy v CVČ Kuzmányho 105, Žilina

5. 4. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti VAS s.r.o.
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie k Staromestským slávnostiam + OOCR Malá Fatra

6. 4. 2019 (SOBOTA)

 • 8.00 – 13.00 hod.: 52. ročník Vansovej Lomničky, účasť na podujatí


8. 4. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovná porada k PR
 • 10.30 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 11.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie so zriaďovateľkou súkromnej základnej školy
 • 11.30 – 12.30 hod.: obed
 • 12.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie – smart cities/infraštruktúra
 • 14.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.30 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie s obchodným zástupcom spoločnosti ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
 • 15.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zástupcom spoločnosti T+T, a.s.
 • 19.00 – 21.00 hod.: účasť na koncerte pri príležitosti 29. ročníka Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia – Allegreto Žilina
 • 21.00 – 22.00 hod.: Allegreto Žilina – čaša vína na Radnici mesta Žilina

9. 4. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.30 – 11.45 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 11.45 – 12.30 hod.: obed
 • 12.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutie – smart technológie v odpadovom hospodárstve
 • 13.30 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie – základné umelecké školstvo Žilina
 • 14.00 – 14.15 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.15 – 15.15 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Respect Slovakia
 • 15.15 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

10. 4. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 13.45 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami inštitúcie SARIO
 • 13.45 – 14.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie na tému – EYOF 2021
 • 15.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

11. 4. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 11.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 11.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie – čistota prostredia v oblasti Frambor, čistota komunikácií na území mesta Žilina, investičné akcie a opravy komunikácií na území mesta Žilina
 • 13.00 – 15.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 15.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

12. 4. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 9.45 hod.: pracovné stretnutie – SOV Bratislava
 • 9.45 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 17.00 hod.: celoslovenský odborný seminár "Môj poslanec"

13. 4. 2019 (SOBOTA)

 • 11.00 – 12.00 hod.: úvodný ceremoniál podujatia – Viliam Pongrác memoriál cup 2019 (turnaj v ľadovom hokeji dievčat)

14. 4. 2019 (NEDEĽA)

 • 16.00 – 17.00 hod.: záverečný ceremoniál podujatia – Viliam Pongrác memoriál cup 2019 (turnaj v ľadovom hokeji dievčat)


15. 4. 2019 (PONDELOK)

 • Celý deň: rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline, Radnica mesta

16. 4. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 11.00 – 13.00 hod.: stretnutie s veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia a spoločný obed
 • 13.00 – 14.45 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR, témy rokovania: zastávka Žilina-Solinky, železničný podchod, parkovanie pred budovou železničnej stanice
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva
 • 18.00 – 19.30 hod.: oceňovanie učiteľov mesta Žilina

17. 4. 2019 (STREDA)

 • dovolenka

18. 4. 2019 (ŠTVRTOK)

 • dovolenka

19. 4. 2019 (PIATOK)

 • Veľkonočné sviatky

20. 4. 2019 (SOBOTA)

 • Veľkonočné sviatky

21. 4. 2019 (NEDEĽA)

 • Veľkonočné sviatky


22. 4. 2019 (PONDELOK)

 • Veľkonočné sviatky

23. 4. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 12.00 – 13.30 hod.: administratíva
 • 13.30 – 14.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.00 – 16.00 hod.: porada vedenia mesta Žilina
 • 16.15 – 17.00 hod.: administratíva

24. 4. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie so župankou
 • 11.00 – 13.15 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.15 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcim úseku nehnuteľnosti LC Nemšová, spoločnosť Lidl - informácie a prezentácia zámeru v meste Žilina
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva PZ a riaditeľom Automobilových opravovaní Žilina (Krajská súťaž požiarnikov v Martine)
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie na tému Žilbyt, MsHK
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 17.00 – 18.15 hod.: stretnutie s občanmi MČ Bytčica

25. 4. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 10.00 – 11.00 hod.: medzinárodná vedecká konferencia "Nové pohľady na modernu" Československá architektúra 1918-1948 - otvorenie konferencie
 • 13.00 – 15.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 15.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 20.00 hod.: SMART CITIES CLUB

26. 4. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: raňajky s novinármi
 • 10.00 – 13.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 13.45 hod.: Valné zhromaždenie - Združenia obcí Rajecká cyklotrasa
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie - VZN - letné terasy
 • 15.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ

27. 4. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod.: jarné čistenie Lesoparku Chrasť
 • 10.00 – 11.00 hod.: 12. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov v aplikovanom stolnom tenise na Slovensku (mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina
 • 11.00 – 12.00 hod.: jarné čistenie Lesoparku Chrasť


29. 4. 2019 (PONDELOK)

 • 8.00 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: pracovná porada k PR
 • 10.30 – 17.00 hod.: pracovná cesta do Bratislavy – rokovanie s ministrom dopravy a výstavby SR (železničný uzol, rekonštrukcia trakčného vedenia trolejbusových tratí, dokončenie diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina)

30. 4. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 8.00 – 9.00 hod.: pravidelná pracovná porada vedenia mesta Žilina s vedúcimi odborov MsÚ
 • 9.00 – 10.00 hod.: 74. výročie oslobodenia mesta Žilina v Sade SNP
 • 10.00 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10.30 – 13.00 hod.: 74. výročie oslobodenia mesta Žilina na vojenskom cintoríne na Bôriku
 • 13.00 – 14.45 hod.: slávnostný obed s účastníkmi 74. výročia oslobodenia mesta Žilina
 • 14.45 – 16.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.30 – 18.00 hod.: stavanie žilinského mája na Námestí Andreja Hlinku

máj 2019

1. 5. 2019 (STREDA)
 • Sviatok práce

2. 5. 2019 (ŠTVRTOK)
 • Celodenné výjazdové pracovné zasadnutie

3. 5. 2019 (PIATOK)
 • 8.00 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 11.00 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 11.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti DOXX
 • 11.30 – 12.30 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi
 • 12.30 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti All – prezentácia vysávača
 • 14.00 – 17.00 hod.: pravidelné stretnutia s občanmi

4. 5. 2019 (SOBOTA)
 • 15.00 – 15.30 hod.: slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek - ZO JDS vo Vraní

5. 5. 2019 (NEDEĽA)
 • 11.00 – 12.00 hod.: stretnutie účastníkov spomienkových osláv
 • 12.00 – 13.00 hod.: Spomienkové oslavy - 74. výročia víťazstva na fašizmom a ukončenia 2 svetovej vojny


6. 5. 2019 (PONDELOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 11.45 hod.: porada primátora
 • 12.00 – 12.30 hod.: vystúpenie na roadshow Eurovoľby
 • 12.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutie s novým konateľom Mestskej krytej plavárne
 • 13.30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 14.30 hod.: administratíva
 • 14.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie – autobusová stanica Žilina
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.30 hod.: Predstavenstvo MsHK

7. 5. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 14.45 hod.: výjazdové pracovné stretnutie v Trenčíne - prezentácia regulovaného parkovania a prezentácia fungovania Útvaru hlavného architekta
 • 15.00 – 16.00 hod.: Rada Združenia miest a obcí Horného Považia
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

8. 5. 2019 (STREDA)

 • Štátny sviatok

9. 5. 2019 (ŠTVRTOK)

 • dovolenka

10. 5. 2019 (PIATOK)

 • dovolenka


13. 5. 2019 (PONDELOK)
 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: mediálna porada
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.00 – 10.45 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 11.00 – 12:00 hod.: pracovný obed s generálnym riaditeľom Žilinskej teplárenskej
 • 12.00 hod.: služobná cesta
 • 16.00 – 22.00 hod.: rokovanie Združenia K8 v Košiciach

14. 5. 2019 (UTOROK)

 • 9.00 – 14.00 hod.: rokovanie Zruženia K8 v Košiciach
 • 19.00 – 20.00 hod.: Účasť na raute Profesia Days

15. 5. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.45 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 10.45 hod.: Profesia days – slávnostné otvorenie festivalu
 • 11.30 – 12.30 hod.: tlačová konferencia
 • 12.30 – 13.00 hod.: administratíva
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutie
 • 14.00 – 15.00 hod.: slávnosť jubilantov
 • 15.30 – 16.30 hod.: otvorenie Lávky v Brodne
 • 17.00 – 18.30 hod.: stretnutie s občanmi v Budatíne
 • 19.00 – 20.00 hod.: pracovná večera s organizátormi medzinárodnej konferencie

16. 5. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 10.00 hod.: otvorenie medzinárodnej konferencie: Slovensko-Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov
 • 10.00 – 12.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 12.00 – 13.00 hod.: administratíva
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 14.30 – 16.00 hod.: prijatie prezidenta SR na Radnici v Žiline
 • 17.00 – 20.00 hod.: účasť na diskusii s prezidentom SR v Mestskom divadle v Žiline

17. 5. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.45 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 8.45 – 9.45 hod.: pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Žiline
 • 10.00 – 11.45 hod.: uvítanie detí do života
 • 11.45 – 12.30 hod.: príhovor tanečníkom podujatia štvorylka 2019
 • 12.30 – 13.30 hod.: administratíva
 • 13.30 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie
 • 14.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

18. 5. 2019 (SOBOTA)

 • 16.30 – 17.00 hod.: účasť na medzinárodnom turnaji v basketbale KRINNER CUP 2

19. 5. 2019 (NEDEĽA)

 • 14.45 – 16.00 hod.: Deň rodiny


20. 5. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: mediálna porada
 • 10.30 – 12:00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13:00 hod.: pracovný obed
 • 13.30 – 15.00 hod.: stretnutie s ministrom dopravy a výstavby SR v areáli DPMŽ – ukončenie 2. etapy projektu modernizácie a obnovy trolejbusového vozidlového parku v Žiline
 • 15.00 – 17.00 hod.: pracovné rokovanie so SSE

21. 5. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada s vedúcimi odborov
 • 10.00 – 12.00 hod.: privítanie pelotónu v rámci kampane Od tatier k Dunaju
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed so zástupcom TIPSPORT
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej volejbalovej federácie
 • 14.00 – 15.00 hod.: administratíva
 • 15.00 – 16.30 hod.: pracovné stretnutie

22. 5. 2019 (STREDA)

 • celý deň: účasť na 30. sneme ZMOS v Bratislave

23. 5. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutie ku knihe Sibírske siroty
 • 8.30 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 9.00 – 11.30 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11.30 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13:00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 15.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 15.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami

24. 5. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie s konateľmi firmy TIP Žilina
 • 11.00 – 11.30 hod.: stretnutie s majiteľmi pozemkov na ceste Rosina - Bytčica
 • 11.30 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13:00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

25. 5. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod.: kladenie venca – 25. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka
 • 10:15 – 12.00 hod.: štart na Gabčíkovom behu


27. 5. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: mediálna porada
 • 10.30 – 11:00 hod.: administratíva
 • 11.00 – 12:00 hod.: pracovné stretnutie na tému reklamné stavby
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed so zástupcami spoločnosti Redox-Renex
 • 13.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie s vedením MsHK Žilina
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami hráčov MsHK Žilina

28. 5. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 13.00 hod.: účasť na konferencii „Jarná Itapa 2019“
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 14.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 14.30 – 15.30 hod.: účasť na prezentácii projektu spoločnosti MVI „Digitálne mesto“
 • 15.30 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 5. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: raňajky s novinármi
 • 10.00 – 11.00 hod.: zasadnutie Rady ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Združenie ZŠ v okrese Žilina)
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed so zástupcom spoločnosti Istrofinal
 • 13.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Global Media
 • 14.30 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ALAM, s.r.o. na tému cestnej svetelnej signalizácie, preferencia MHD
 • 15.30 – 16.00 hod.: administratíva
 • 16.00 – 17.00 hod.: 24. slávnostná akadémia Zboru Žilincov k udeleniu Prestížnej ceny GENIUS LOCI SOLNENSIS a Skladateľskej súťaže o cenu ADAMA PLINTOVIČA na Radnici

30. 5. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 12.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 14.30 hod.: stretnutia s občanmi
 • 14.30 – 16.30 hod.: Staromestské slávnosti 2019: účasť v sprievode od Radnice a príhovor na Mariánskom námestí
 • 16.30 – 17.00 hod.: administratíva

31. 5. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 9.00 – 9.30 hod.: účasť na 11. ročníku športového podujatia "Parádny deň 11 alebo každý z nás je prvý"
 • 9.30 – 12.00 hod.: prezentácia akcionárov (VZ spoločnosti SEVAK, a.s.)
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami


jún 2019

1. 6. 2019 (SOBOTA)
 • 12.00 – 15.00 hod.: Top Dance – súťaž v spoločenských tancoch v Žiline
 • 15.30 – 16.30 hod.: Bytčický juniáles


3. 6. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: predstavenie nových vedúcich
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: mediálna porada
 • 10.30 – 12:00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 14:00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.00 – 15.30 hod.: mimoriadne mestské zastupiteľstvo, Radnica
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.00 hod.: pracovné stretnutie so župankou

4. 6. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada s vedúcimi odborov
 • 10.00 – 10.30 hod.: stretnutie so zástupcami Krajského pamiatkového úradu
 • 10.45 – 11.45 hod.: príhovor a účasť na podujatí Dni energie a ekológie (DNES 2019)
 • 12.00 – 13.00 hod.: administratíva
 • 13.00 – 14.30 hod.: Valné zhromaždenie spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
 • 14.30 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 15.30 – 16.30 hod.: Finále univerzít Slovenska v basketbale žien a mužov - slávnostné vyhlásenie a odovzdanie cien
 • 16.30 – 17.00 hod.: administratíva

5. 6. 2019 (STREDA)

 • 8.00 – 9.00 hod.: porada riaditeľov materských a základných škôl
 • 9.00 – 9.45 hod.: odborný športový seminár UPS
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie s riaditeľkami ŽŠ
 • 11.00 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami českej strany Regiónu Beskydy
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

6. 6. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 11.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s primátorom Kysuckého Nového Mesta
 • 12.00 – 13:00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 13.00 – 14.30 hod.: stretnutia s občanmi
 • 14.30 – 15.30 hod.: Jednota dôchodcov Slovenska - členská schôdza pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

7. 6. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 9.00 – 11.00 hod.: akcia Naše Mesto
 • 11.00 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: stretnutie so zástupcami Krajského pamiatkového úradu
 • 15.00 – 16:00 hod.: administratíva
 • 16.00 – 17.00 hod.: stretnutie so zástupcami Basketbalového zväzu

8. 6. 2019 (SOBOTA)

 • 13.00 – 14.30 hod.: Deň otvorených dverí - stretnutie s vedením spoločnosti

9. 6. 2019 (NEDEĽA)

 • 13.00 – 14.00 hod.: Majstrovstvá SR v basketbale – mladšie dievčatá


10. 6. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.00 – 10.30 hod.: mediálna porada
 • 11.00 – 11:30 hod.: účasť na konferencii v Rosenfeldovom paláci
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie s mestským poslancom
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

11. 6. 2019 (UTOROK)

 • Celý deň: zahraničná služobná cesta v Štokholme

12. 6. 2019 (STREDA)

 • Celý deň: zahraničná služobná cesta v Štokholme

13. 6. 2019 (ŠTVRTOK)

 • Celý deň: zahraničná služobná cesta v Štokholme

14. 6. 2019 (PIATOK)

 • Celý deň: pracovné stretnutie v Bratislave


17.6.2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10:00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10:00 – 10:30 hod.: mediálna porada
 • 10.30 – 11.00 hod.: vyhodnotenie školskej športovej ligy
 • 11:00 – 12:00 hod.: uvítanie detí na radnici
 • 12:00 – 13:00 hod.: administratíva
 • 13:00 – 14:00 hod.: vyhodnotenie súťaže Čisté mesto na radnici
 • 14:00 – 15:00 hod.: mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia Žilina Invest
 • 15:00 – 16:00 hod.: stretnutie so študentmi z projektu Bernoláčka
 • 16:00 – 18:00 hod.: pracovné stretnutie
 • 18:00 – 20:00 hod.: koncert v rámci festivalu PRO MUSICA NOSTRA

18.6.2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.00 – 18:00 hod.: Rada ZMOS v Liptovskom Jáne

19.6.2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10:00 hod.: oceňovanie žiakov (Radnica)
 • 10:30 – 13:00 hod.: administratíva
 • 13:00 – 18:00 hod.: účasť na výberových konaniach

20.6.2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9:00 – 11.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11:00 – 14:00 hod.: pracovné stretnutia
 • 14:00 – 16:00 hod.: grémium
 • 16:00 – 17:30 hod.: otvorenie výstavy v Rosenfeldovom paláci (Rekonštrukcia „Poslednej večere“ Stano Lajda)

21.6.2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu
 • 10.00 – 11.30 hod.: Valné zhromaždenie OOCR Malá Fatra
 • 11:30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: slávnostné posedenie pri príležitosti 50. výročia otvorenia ZŠ Brodno
 • 15.00 – 16.00 hod.: účasť na 2. ročníku Športového viacboja seniorov 2019
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.00 hod.: pracovné stretnutie

24.6.2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10:00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10:00 – 10:30 hod.: mediálna porada
 • 10.30 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12:00 – 13:00 hod.: pracovný obed so zamestnancami úradu
 • 13:00 – 18:00 hod.: pracovné stretnutia

25.6.2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 9.00 – 17:00 hod.: Mestské zastupiteľstvo

26.6.2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10:00 hod.: raňajky s novinármi
 • 10:00 – 17:00 hod.: školenie o protokole
 • 17:00 – 18:00 hod.: pracovné stretnutie

27.6.2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8:30 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 9.00 – 11:00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11:00 – 12:00 hod.: pracovné stretnutie
 • 12:00 – 13:00 hod.: administratíva
 • 13:00 – 14:30 hod.: stretnutia s občanmi
 • 14:30 – 16:30.: pracovné stretnutie
 • 16:30 – 17:30.: vyhodnotenie súťaže do práce na bicykli

28.6.2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.30 hod.: odovzdávanie vysvedčení na základnej škole Karpatská
 • 10:30 – 13.30 hod.: administratíva
 • 13.30.: odchod do Bielsko-Biala na služobnú cestu

29.6.2019 (SOBOTA)

 • Služobná cesta v Bielsko-Biala


júl 2019

1. 7. 2019 (PONDELOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 17:30 hod.: Rada ZMOS (Liptovský Ján)


2. 7. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 9.30 hod.: administratíva
 • 9.30 – 13.00 hod.: návšteva DPMŽ
 • 13.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami úradu
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

3. 7. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.30 hod.: stretnutie so spoločnosťou Reming
 • 9.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami úradu
 • 10.00 – 17.00 hod.: stretnutia ohľadom Smart Cities

4. 7. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 11.00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11.00 – 12.30 hod.: pracovné stretnutie
 • 12.30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

5. 7. 2019 (PIATOK) - SVIATOK6. 7. 2019 (SOBOTA)

 • 11.00 – 12.00 hod.: 150. výročie založenia ŽIVENY

8. 7. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 09:00 hod.: slávnostné otvorenie Žilinskej detskej univerzity 2019 na Žilinskej univerzite v Žiline
 • 9:00 – 11:00 hod.: prehliadka Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline
 • 11:00 – 12:00 hod.: obed s rektorom Žilinskej univerzity v Žiline
 • 12:00 – 13:00 hod.: administratíva
 • 13:00 – 14:30 hod.: pracovné stretnutie
 • 14:30 – 20:00 hod.: pracovná cesta


9. 7. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: porada PR
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada prednostu
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami úradu
 • 11.00 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13:00 – 14:30 hod.: privítanie detí na Radnici v rámci Žilinskej detskej univerzity
 • 14:30 – 17:00 hod.: pracovné stretnutia


10. 7. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 14.00 hod.: návšteva Žilbytu
 • 14.00 – 15.00 hod.: administratíva
 • 15:00 – 16:00 hod.: pracovné stretnutie s poslancom
 • 16:00 – 17:00 hod.: administratíva


11. 7. 2019 (ŠTVRTOK)

 • DOVOLENKA


12. 7. 2019 (PIATOK)

 • DOVOLENKA15. 7. 2019 (PONDELOK)

 • DOVOLENKA


16. 7. 2019 (UTOROK)

 • DOVOLENKA


17. 7. 2019 (STREDA)

 • DOVOLENKA


18. 7. 2019 (ŠTVRTOK)

 • DOVOLENKA


19. 7. 2019 (PIATOK)

 • DOVOLENKA


20. 7. 2019 (SOBOTA)


21. 7. 2019 (NEDEĽA)22.7.2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 12:00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 12:00 – 15:00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 15:00 – 17:00 hod.: administratíva

23.7.2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9:30 hod.: Deň s komisárskou pre osoby so zdravotným postihnutím
 • 10:00 – 11.00 hod.: návšteva 5. pluku špeciálneho určenia pri príležitosti slávnostného ceremoniálu odovzdania vedenia
 • 11:00 – 11:30 hod.: administratíva
 • 11:30 – 12:30 hod.: obed s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
 • 12:30 – 14:00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 14:00 – 15:30 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

24.7.2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8:45 hod.: pracovná porada
 • 9:00 – 9:45 hod.: stretnutie so zástupcami spoločnosti KOREX
 • 10:00 – 10:45 hod.: pracovné stretnutie
 • 11:00 – 12:30 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 12:30 – 14:00 hod.: administratíva
 • 14:00 – 15:30 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

25.7.2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8:00 – 9.00 hod.: stretnutie so zástupcom spoločnosti Spolgas
 • 9:00 – 11:00 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11:00 – 12:30 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 12:30 – 14:00 hod.: administratíva
 • 14:00 – 15:30 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

26.7.2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 10.00 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10:30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 12.00 – 13.30 hod.: administratíva
 • 13.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia s vedúcimi odborov MsÚ
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

27.7.2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod.: vysielanie v Rádiu Frontinus


29. 7. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 11.15 hod.: porada vedenia
 • 11.15 – 11.30 hod.: administratíva
 • 11:30 – 12.00 hod.: porada PR
 • 12.00 – 12.30 hod.: administratíva
 • 12.30 – 13.30 hod.: pracovný obed s rektorom Žilinskej univerzity a pani profesorkou z Univerzity Berkeley pri príležitosti jej návštevy a prednášky na Žilinskej univerzite
 • 13.30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 15.30 - 16.30 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 16.30 – 18.00 hod.: pracovné stretnutie k MsHK

30. 7. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada prednostu
 • 10.00 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10:30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 12.00 – 13.00 hod.: účasť na pietnom akte
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 15.30 – 16.30 hod.: administratíva

31. 7. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.00 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10:30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 14.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva


august 2019

1. 8. 2019 (ŠTVRTOK)
 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 11.00 hod.: stretnutie s občanmi
 • 11.00 – 11.30 hod.: stretnutie so zástupcami spoločnosti Bolt
 • 11:30 – 12.45 hod.: pracovný obed na tému "basketbal"
 • 12.45 – 13.00 hod.: administratíva
 • 13.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 15.00 – 16.00 hod.: otvorenie vernisáže k Jánošíkovým dňom
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

2. 8. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutie na tému "problematika školstva"
 • 8.30 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 9.00 – 9.30 hod.: rozhovor s novinárom
 • 9:30 – 10.00 hod.: administratíva
 • 10.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 11.30 – 12.30 hod.: obed
 • 12.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami
 • 16.00 – 17.00 hod.: Jánošíkove dni na Mariánskom námestí

4. 8. 2019 (NEDEĽA)

 • 9.00 – 10.30 hod.: účasť na podujatí "Terchovské slávnosti"


05. 08. 2019 (PONDELOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 12.00 hod.: porada vedenia + porada PR
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupkyňou Štátneho komorného orchestra Žilina
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 15.00 – 16.00 hod.: predstavenstvo MsHK
 • 16.00 - 17.00 hod.: administratíva

06. 08. 2019 (UTOROK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: porada primátora
 • 10:30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s konateľmi spoločnosti mesta
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 14.00 – 15.00 hod.: mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Žilinské komunikácie
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie na tému parkovací systém Pango
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

07. 08. 2019 (STREDA)
 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Emtest
 • 10:30 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie vo veci projektu na podporu športu
 • 11.30 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 13.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Bejzbalového klubu Žilina na tému rozvoj športovej infraštruktúry
 • 13.30 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.30 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie na tému klimatická kríza so zástupcami Fridays for Future
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

08. 08. 2019 (ŠTVRTOK)
 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie na tému digitalizácia služieb mesta Žilina
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 15.00 hod.: administratíva
 • 13.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie IT klaster Žilina
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcim odborov
 • 16.00 – 17.00 hod.: tlačová konferencia na tému hokej

09. 08. 2019 (PIATOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 15.30 – 16.00 hod.: Stredoveký deň – slávnostný sprievod s primátorom mesta


12. 08. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 12.00 hod.: porada vedenia + porada PR
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.00 – 15.30 hod.: návšteva starého a nového cintorína
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

13. 08. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada primátora
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie so žilinským biskupom - Biskupský úrad Žilina
 • 11.00 – 12.00 hod.: porada so zástupcami spoločnosti Žilbyt, s.r.o.
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: príprava na mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline
 • 14.00 – 15.30 hod.: zasadnutie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Žiline
 • 15.30 – 16.30 hod.: administratíva
 • 16.30 – 18.00 hod.: Predstavenstvo a Dozorná rada MsHK Žilina

14. 08. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s.
 • 10.30 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti BigMedia na tému :“Možnosti rozširovania bikesharingu v Žiline„
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti AutoCont SK a.s
 • 14.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.30 – 16.30 hod.: úvodné stretnutie k okrúhlemu stolu v regióne na tému SmartCity
 • 16.30 – 17.00 hod.: administratíva

15. 08. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 8.00 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.30 – 12.30 hod.: návšteva Prezidentky Slovenskej republiky
 • 12.30 – 13.30 hod.: obed
 • 13.30 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti AGÁT SK, s.r.o.
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

16. 08. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 9.30 hod.: pracovné stretnutie s organizátorom podujatia Oldtimer Rallye Tatry 2019
 • 9.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 10.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie na tému „Adaptačná stratégia na zmenu klímy“
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.00 hod.: podujatie „Bavme sa varením so Žilinskými kuchármi“

17. 08. 2019 (SOBOTA)

 • 16.00 – 17.00 hod.: Majstrovstva Slovenska mužov a žien v triatlone – účasť na vyhlasovaní výsledkov

18. 08. 2019 (NEDEĽA)

 • 16.30 – 17.30 hod.: Európsky pohár juniorov v triatlone – účasť na vyhlasovaní výsledkov


19. 08. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 11.30 hod.: porada vedenia + porada PR
 • 11.30 – 12.00 hod.: obed
 • 12.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie s predsedami komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

20. 08. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada primátora
 • 10.00 – 11.00 hod.: pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície v Žiline
 • 11.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie s konateľom Mestskej krytej plavárne Žilina
 • 11.30 – 12.00 hod.: pracovné rokovanie so zástupcami Nadácie Kia Motors Slovakia a spoločnosti Arriva
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie na tému investičný plán
 • 14.30 – 15.00 hod.: administratíva
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie s predsedami komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

21. 08. 2019 (STREDA)

 • návšteva partnerského mesta Třinec

22. 08. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti KINEKUS
 • 9.00 – 11.30 hod.: stretnutia s občanmi
 • 11.30 – 12.30 hod.: obed
 • 12.30 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

23. 08. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10.30 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie s predsedami komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
 • 11.30 – 12.30 hod.: privítanie účastníkov Oldtimer Rally Tatry 2019 a odovzdanie "Ceny mesta Žilina" na Radnici mesta Žilina
 • 12.30 – 13.30 hod.: pracovný obed
 • 13.30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie na tému Integrovaná doprava Žilinského kraja

24. 08. 2019 (SOBOTA)

 • 13.30 – 15.30 hod.: sobáše na Radnici mesta Žilina
 • 16.30 – Žilinské dožinky – účasť v slávnostnom sprievode


26. 08. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 18.00 hod.: návšteva Volebného obvodu č. 1 (Staré mesto)
 • 8.00 – 9.00 hod.: pešia prehliadka v lokalite (kontrola ciest, chodníkov, zelene, kvetinovej výzdoby)
 • 9.00 – 9.30 hod.: Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný val 12, Žilina
 • 9.45 – 10.15 hod.: Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, Žilina
 • 10.30 – 11.15 hod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. M. Hurbana 16, Žilina
 • 11.30 – 12.00 hod.: Komunitné centrum Bratislavská 8612, Žilina
 • 12.15 – 12.45 hod.: Turistická informačná kancelária mesta Žilina, Námestie A. Hlinku č. 9
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovný obed
 • 14.15 – 15.00 hod.: Kostol Obrátenia sv. Pavla (Sirotár), katakomby, Mariánske námestie
 • 15.15 – 16.00 hod.: Katedrála Najsvätejšie Trojice (Farský kostol) Žilina
 • 16.05 – 16.45 hod.: Mestské divadlo Žilina
 • 17.00 – 18.00 hod.: Nová synagóga Žilina, J. M. Hurbana 11 – stretnutie s občanmi

27. 08. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 18.00 hod.: návšteva Volebného obvodu č. 1 (Hliny I – IV)
 • 8.30 – 9.30 hod.: pešia prehliadka v lokalite (kontrola ciest, chodníkov, zelene, kvetinovej výzdoby)
 • 9.30 – 10.00 hod.: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká okružná 82, Žilina
 • 10.15 – 10.45 hod.: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, Žilina
 • 11.00 – 11.45 hod.: Materská škola, Puškinova 3, Žilina
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.15 – 14.00 hod.: Gymnázium bilingválne, T. Ružičku č. 3, Žilina
 • 14.15 – 15.30 hod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43
 • 15.45 – 16.30 hod.: Evanjelický kostol Žilina
 • 17.00 – 18.00 hod.: Krajská knižnica v Žiline. A. Bernoláka 47 – stretnutie s občanmi

28. 08. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania v Sade SNP
 • 10.00 – 11.00 hod.: privítanie účastníkov Slovenského národného povstania na Radnici mesta Žilina
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie na tému šport
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej hokejbalovej únie
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 16.00 – 17.00 hod.: spomienkové oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania pri Pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne

29. 08. 2019 (ŠTVRTOK)

 • štátny sviatok

30. 08. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: zlatá svadba – Radnica mesta Žilina


september 2019

01. 09. 2019 (NEDEĽA)
 • 15.00 – 18.00 hod.: rozlúčka s letom - otvorenie detského ihriska v Lesoparku Chrasť (ukončenie sezóny)


02. 09. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: zahájenie nového školského roka na ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik
 • 9.15 – 11.00 hod.: porada vedenia
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie na tému okružná križovatka
 • 12.00 – 12.30 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 12.30 – 13.30 hod.: pracovný obed
 • 13.30 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 14.00 – 15.00 hod.: slávnostné stretnutie s jubilantmi na Radnici mesta Žilina
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie – diskusia na tému digitálne mesto
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

03. 09. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada primátora
 • 10.00 – 19.00 hod.: návšteva Volebného obvodu č. 8 (Považský Chlmec)
 • 10.00 – 10.45 hod.: Centrum pre liečbu drogových závislostí
 • 11.00 – 11.45 hod.: Materská škola Študentská 15/3
 • 12.00 – 12.45 hod.: Stredná škola požiarnej ochrany
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovný obed
 • 14.15 – 15.00 hod.: bývalá skládka odpadu a zberňa odpadu T+T, a.s.
 • 15.15 – 15.45 hod.: prehliadka cintorínu a domu smútku
 • 16.00 – 16.45 hod.: prehliadka zvonice a kontrola stavu chodníkov, ciest a zelene
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi v poslaneckej miestnosti bývalého kultúrneho domu

04. 09. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.15 – 18.30 hod.: návšteva Volebného obvodu č. 8 (Brodno, Vranie)
 • 8.15 – 9:15 hod.: Základná škola s materskou Brodňanská
 • 9.30 – 10.45 hod.: prechádzka po Vraní, kontrola stavu ciest, chodníkov a zelene
 • 11.00 – 12.00 hod.: prechádzka po Brodne, kontrola stavu ciest, chodníkov a zelene, návšteva cintorína
 • 12.00 – 12:40 hod.: návšteva kostola v Brodne
 • 12.45 – 13.45 hod.: pracovný obed
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie na MsÚ
 • 15.45 – 16.15 hod.: návšteva hasičskej zbrojnice v Brodne
 • 16.30 – 17.30 hod.: stretnutie s občanmi v kultúrnom dome v Brodne
 • 17.30 – 18.30 hod.: stretnutie s občanmi v kultúrnom dome vo Vraní

05. 09. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.00 – 11.00 hod.: 5. ročník komunitného festivalu – oslava rôznorodosti – Medzi nami – Inter Nos – Mariánske námestie
 • 11.00 – 17.30 hod.: návšteva Volebného obvodu č. 8 (Mojšová Lúčka)
 • 11.15 – 12.15 hod.: Materská škola na Rybnom námestí
 • 12.30 – 13.30 hod.: pracovný obed
 • 13.45 – 14.30 hod.: Žilinský útulok
 • 14.45 – 16.15 hod.: prechádzka po Mojšovej Lúčke, kontrola stavu ciest, chodníkov a zelne, návšteva cintorína
 • 16.30 – 17.30 hod.: stretnutie s občanmi v spoločenskej miestnosti v Mojšovej Lúčke

06. 09. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.30 hod.: pracovné stretnutie na tému zimná údržba
 • 9.30 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcami Žilinskej univerzity na tému parkovacia politika
 • 10.00 – 11.00 hod.: slávnostné uvítanie deti do života na Radnici mesta Žilina
 • 11.00 – 12.00 hod.: slávnostné uvítanie deti do života na Radnici mesta Žilina
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.30 hod.: mimoriadne mestské zastupiteľstvo
 • 14.30 – 16.00 hod.: grémium
 • 16.00 – 17.00 hod.: oslavy 100. výročia Červeného kríža na území Slovenska – Nová synagóga Žilina

07. 09. 2019 (SOBOTA)

 • 9.30 – 11.00 hod.: otvorenie behu na ZŠ Martinská


Pondelok 9.9.

 • 7.30 – 8.30 hod.: porada vedenia
 • 8.30 – 14.00 hod.: pracovná cesta do BA, Slovenský zväz ľadového hokeja
 • 14.00 – 16.00 hod.: návšteva rozostavanej diaľnice
 • 16.00 – 17.30 hod.: administratíva
 • 17.30 – 18.30 hod.: pracovné stretnutie, krasokluby a predstavenstvo MsHK

Utorok 10.9.

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.45 hod.: otvorenie nových zrekonštruovaných sociálnych zariadení v ŠKD
 • 9.00 – 10.00 hod.: tlačová konferencia k preferencii mestskej hromadnej dopravy
 • 10.15 – 18.00 hod.: návšteva Soliniek
 • 10.15 – 10.45 hod.: prehliadka Materskej školy Limbová
 • 10.50 – 11.30 hod.: prehliadka Základnej školy Limbová
 • 11.40 – 12.15 hod.: prehliadka Základnej školy Gaštanová
 • 12.30 – 13.30 hod.: pracovný obed
 • 13.40 – 14.15 hod.: prehliadka zariadenia pre seniorov Úsmev
 • 14:25 – 15.10 hod.: prehliadka farnosti Solinky
 • 15.15 – 16.25 hod.: obhliadka sídliska, kontrola stavu ciest, chodníkov a zelene
 • 16.30 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi na ZŠ Limbová

Streda 11.9.

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 9.00 – 10.00 hod.: administratíva
 • 10.00 hod.: odchod na pracovnú cestu do Plzne

Štvrtok 12.9.

 • Pracovné stretnutia v partnerskom meste Plzeň a presun do Prahy

Piatok 13.9.

 • Pracovné stretnutia v partnerskom meste Praha

Sobota 14.9.

 • Pracovné stretnutia v partnerskom meste Praha


16. 09. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 12.00 hod.: porada vedenia
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed na tému vonkajšia reklama
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 14.00 – 14.30 hod.: natáčanie krátkeho videa pre Biskupský úrad Žilina
 • 14.30 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline

17. 09. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 18.00 hod.: zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

18. 09. 2019 (STREDA)

 • dovolenka

19. 09. 2019 (ŠTVRTOK)

 • dovolenka

20. 09. 2019 (PIATOK)

 • dovolenka


23. 09. 2019 (PONDELOK)

 • dovolenka

24. 09. 2019 (UTOROK)

 • dovolenka

25. 09. 2019 (STREDA)

 • dovolenka

26. 09. 2019 (ŠTVRTOK)

 • dovolenka

27. 09. 2019 (PIATOK)

 • dovolenka

30. 09. 2019 (PONDELOK)

 • dovolenka


október 2019

01. 10. 2019 (UTOROK)
 • dovolenka

02. 10. 2019 (STREDA)
 • 7.30 – 9.00 hod. administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod. stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.00 – 14.00 hod. Medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách - Žilinská univerzita v Žiline
 • 14.00 – 15.00 hod. Letisko Žilina v Dolnom Hričove – predstavenie dvoch nových zakúpených lietadiel a udelenie Ceny za mimoriadne zásluhy v letectve a kozmonautike
 • 15.00 – 17.00 hod. Medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách - Žilinská univerzita v Žiline

03. 10. 2019 (ŠTVRTOK)
 • 7.30 – 9.00 hod. administratíva
 • 9.00 – 13.00 hod. Medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách - Žilinská univerzita v Žiline
 • 13.00 – 14.00 hod. pracovný obed
 • 14.00 – 14.30 hod. administratíva
 • 14.30 – 15.00 hod. nahrávanie rozhovoru pre TA3 – problematika doprava
 • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 16.00 – 18.00 hod. 9. ročník festivalu Deň architektúry 2019 – Nová synagóga v Žiline

04. 10. 2019 (PIATOK)
 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 16.00 hod. Primátorsky deň 2019

05. 10. 2019 (SOBOTA)
 • 17.00 – 18.30 hod. futbalový zápas MŠK Žilina – ŠKF Sereď
 • 19.00 – 20.30 hod. basketbalový zápas BK Slávia Žilina – BK Spišská Nová Ves


07. 10. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 12.00 hod. porada vedenia mesta + porada PR
 • 12.00 – 13.00 hod. obed
 • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
 • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie so zamestnancami
 • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie na tému hokej
 • 16.00 – 17.00 hod. administratíva

08. 10. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod. porada prednostu
 • 10.30 – 12.00 hod. zasadnutie Rady Združenia miest a obcí Horného Považia
 • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod. administratíva
 • 14.00 – 15.30 hod. pracovné stretnutie ku koordinačnému stredisku 112 – Okresný úrad Žilina
 • 15.30 – 16.30 hod. pracovné stretnutie s reklamnými agentúrami

09. 10. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 10.00 hod. administratíva
 • 10.00 – 19.15 hod. návšteva volebného obvodu č. 8 (Zádubnie, Zástranie)
 • 10.15 – 10.55 hod. Detské krízové centrum Náruč Zádubnie
 • 11.00 – 11.45 hod. Materská škola Zádubnie
 • 11.50 – 12.30 hod. Materská škola Zástranie
 • 12.30 – 13.30 hod. obed
 • 13.40 – 14.10 hod. Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Zástraní
 • 14.15 – 14.45 hod. Domov sociálnych služieb pre dospelých mužov Zástranie
 • 14.45 – 15.30 hod. prechádza mestskou časťou Zástranie, návšteva cintorína
 • 15.45 – 16.30 hod. prechádza mestskou časťou Zádubnie, návšteva cintorína
 • 16.30 – 17.45 hod. stretnutie s občanmi v priestoroch MŠ Zádubnie
 • 18.00 – 19.15 hod. stretnutie s občanmi – Kultúrny dom Zástranie

10. 10. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 9.00 hod. administratíva
 • 9.00 – 11.30 hod. pracovné stretnutie s vedúcimi odborov a zamestnancami
 • 11.30 – 19.15 hod. návšteva volebného obvodu č. 8 (Strážov) a volebného obvodu č. 7 (Žilinská Lehota)
 • 11.45 – 12.30 hod. Materská škola Strážov
 • 12.30 – 13.30 hod. obed
 • 13.30 – 14.15 hod. Denné centrum v Strážove
 • 14.15 – 15.00 hod. prechádzka mestskou časťou Strážov, návšteva cintorína
 • 15.15. – 16.15 hod. prechádza mestskou časťou Žilinská Lehota, návšteva cintorína a Kaplnky sv. Cyrila a Metóda
 • 16.30 – 17.45 hod. stretnutie s občanmi v Kultúrno dome Žilinská Lehota
 • 18.00 – 19.15 hod. stretnutie s občanmi v priestoroch MŠ Strážov

11. 10. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 9.00 hod. administratíva
 • 9.00 – 14.00 hod. športový deň zamestnancov Mestského úradu v Žiline

12. 10. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod. Rádio Frontinus – živé vysielanie
 • 13.30 – 14.00 hod. slávnostné privítanie účastníkov 7. ročníka medzinárodnej plaveckej súťaže „O pohár mesta Žiliny“ (Plavecký seniorsky klub Žilina) – Mestská krytá plaváreň Žilina
 • 16.00 hod. sobáš – Villa Nečas

13. 10. 2019 (NEDEĽA)

 • 15.00 – 16.00 hod. slávnostná schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším (Základná organizácia JDS Žilina – Brodno) – Kultúrny dom Brodno


14. 10. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 12.00 hod. porada vedenia mesta + porada PR
 • 12.00 – 13.00 hod. obed
 • 13.00 – 18.15 hod. návšteva volebného obvodu č. 8 (Budatín)
 • 13.10 – 13.40 hod. Materská škola
 • 13.45 – 14.30 hod. Základná škola
 • 14.45 – 15.30 hod. Budatínsky park/hrad
 • 15.40 – 17.00 hod. prehliadka obvodu (cesty, chodníky, zeleň, cintorín)
 • 17.00 – 18.15 hod. stretnutie s občanmi v priestoroch Základnej školy

15. 10. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.00 hod. administratíva
 • 9.00 – 17.00 hod. odborný seminár Združenia miest a obcí Horného Považia – Sliač - Sielnica

16. 10. 2019 (STREDA)

 • 9.00 – 11.00 hod. odborný seminár Združenia miest a obcí Horného Považia – Sliač - Sielnica
 • 16.00 – 18.00 hod. Konferencia CHYTRÝCH miest a obcí (Promýšlíme své město, svou obec) – vystúpenie primátora s príspevkom „Aké problémy máme s presadzovaním myšlienok udržateľnej mobility - Milevsko, Česká republika

17. 10. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 9.00 – 12.00 hod. Konferencia CHYTRÝCH miest a obcí (Promýšlíme své město, svou obec) – Milevsko, Česká republika
 • 16.00 – 17.30 hod. pracovné stretnutie na tému problematika športu
 • 19.00 hod. Večer vďaky – slávnostný ďakovný večer pri príležitosti jubilejného XXV. ročníka festivalu „Dni nádeje 2019“ – Mestské divadlo Žilina

18. 10. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.00 hod. administratíva
 • 8.00 – 9.30 hod. pracovné stretnutie na tému vstup do pešej zóny
 • 10.00 – 10.45 hod. Medzinárodná vedecká konferencia „Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII“ – Žilinská univerzita
 • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie „Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026“
 • 12.30 – 13.30 hod. pracovný obed
 • 13.30 – 14.30 hod. administratíva
 • 15.00 hod. sobáš – Budatínska kaplnka
 • 16.00 hod. sobáš – Budatínska kaplnka

19. 10. 2019 (SOBOTA)

 • 13.00 hod. „matiné“ Dobšinského sad - Vlčince
 • 15.00 hod. podujatie „Úcta k starším“ (Základná organizácia JDS Žilina – Vranie) – Kultúrny dom Vranie

20. 10. 2019 (NEDEĽA)

 • 15.00 hod. podujatie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ (Základná organizácia JDS Žilina – Zástranie) – Kultúrny dom Zástranie


21. 10. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 11.00 hod. porada vedenia mesta + porada PR
 • 11.15 – 13.00 hod. pracovný obed
 • 13.00 – 13.30 hod. administratíva
 • 13.45 – 18.15 hod. návšteva volebného obvodu č. 7 (Bánová)
 • 13.45 – 14.30 hod. ZŠ s MŠ
 • 14.40 – 15.15 hod. Kostol Božského Srdca Ježišovho
 • 15.20 – 15.45 hod. futbalový štadión
 • 15.50 – 16.10 hod. prehliadka cintorína
 • 16.10 – 17.00 hod. prehliadka obvodu (cesty, chodníky, zeleň, okolo Rajčianky)
 • 17.00 – 18.15 hod. stretnutie s občanmi v priestoroch Základnej školy

22. 10. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod. porada prednostu
 • 10.30 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľkou Domu Matice Slovenskej v Žiline
 • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie na tému bytová problematika
 • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
 • 13.00 – 13.30 hod. Prima banka Žilina
 • 13.30 – 14.00 hod. administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie s konateľmi spoločnosti Žilbyt, s.r.o.
 • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom a riaditeľom spoločnosti DPMŽ
 • 16.00 – 17.00 hod. administratíva
 • 17.00 – 18.00 hod. stretnutie s občanmi k projektu Revitalizácia verejného priestoru na sídlisku Hliny VIII v Žiline – ZŠ Lichardová
 • 18.00 hod. pracovné stretnutie s vedením MsHK, MsHKM – Zimný štadión Žilina

23. 10. 2019 (STREDA)

 • 9.30 – 14.00 hod. zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska – Bratislava
 • 16.00 – 18.00 hod. pracovné stretnutie česko-poľsko-slovenskej časti Euroregiónu Beskydy – Rajecké Teplice

24. 10. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 9.00 – 18.00 hod. zasadnutie XIV. Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike - Bratislava

25. 10. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.30 hod. administratíva
 • 8.30 – 9.00 hod. pracovné stretnutie – prediskutovanie žiadosti o odkúpenie pozemku
 • 9.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie na tému podpora hádzanej v Žiline
 • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľom Považskej galérie umenia v Žiline
 • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie riaditeľom Krajskej hvezdárne v Žiline
 • 12.00 – 13.00 pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod. administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie na tému verejné osvetlenie
 • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie ohľadom prípravy žiadosti do Nórskych fondov

26. 10. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 11.00 hod. Rádio Frontinus – živé vysielanie

28. 10. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.45 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.45 – 12.30 hod.: návšteva z Úradu pre verejné obstarávanie
 • 12.30 – 13.30 hod.: pracovný obed
 • 13.30 – 18.30 hod.: návšteva Volebného obvodu č.6 (Bytčica)
 • 13.45 – 14.40 hod.: návšteva denného centra
 • 14.45 – 15.30 hod.: návšteva základnej a materskej školy
 • 15.35 – 16.00 hod.: návšteva farnosti Bytčica
 • 16.00 – 16.15 hod.: návšteva futbalového ihriska
 • 16.20 – 17.00 hod.: návšteva cintorína
 • 17.00 – 17.30 hod.: prehliadka obvodu
 • 17.30 – 18.30 hod.: stretnutie s občanmi v dennom centre

29. 10. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada prednostu
 • 10.00 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10.30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutia (Jednota dôchodcov)
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed s poslancami
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: stretnutie s krajským riaditeľom policajného zboru
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského zväzu cyklistov

30. 10. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 10.00 – 18.30 hod.: návšteva Volebného obvodu č. 4 (Vlčince)
 • 10.10 – 10.45 hod.: návšteva domova soc. služieb Letokruhy
 • 10.50 – 11:50 hod.: návšteva denného stacionára, denného centra a jedálne na Námestí Borodáča
 • 12.00 – 12.30 hod.: návšteva Kostola Sedembolestnej Panny Márie
 • 12.30 – 13.15 hod.: pracovné stretnutie
 • 13.15 – 13.30 hod.: návšteva spoločnosti MGM (správca zelene)
 • 13.30 – 14.30 hod.: prehliadka obvodu
 • 14.30 – 15.00 hod.: návšteva klientskeho centra
 • 15.10 – 15.40 hod.: návšteva pozorovateľne na Malom diele
 • 15.45 – 16.25 hod.: návšteva Žilinskej univerzity
 • 16.30 – 17.30 hod.: pracovné stretnutie
 • 17.30 – 18.30 hod.: stretnutie s občanmi na ZŠ Martinská

31. 10. 2019 (ŠTVRTOK)

 • dovolenka


november 2019

1. 11. 2019 (PIATOK)
 • sviatok


4. 11. 2019 (PONDELOK)

 • Dovolenka
 • 17.30 – 19.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom športu

5. 11. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada prednostu
 • 10.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutia
 • 11-30 – 12.00 hod.: stretnutia so zamestnancami mestského úradu
 • 12.00 – 13.30 hod.: pracovný obed
 • 13.30 – 15.00 hod.: administratíva
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom verejného priestoru
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi k revitalizácii vnútrobloku Hliny VII

6. 11. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.15 hod.: pracovné stretnutie
 • 9.15 – 10.00 hod.: briefing s novinármi
 • 10.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Žilina Invest
 • 11.30 – 12.30 hod.: pracovný obed
 • 12.30 – 18.00 hod.: návšteva Závodia
 • 12.30 – 13.15 hod.: návšteva ZŠ a MŠ v Závodí
 • 13.15 – 14.00 hod.: prehliadka obvodu (cesty, chodníky, zeleň, cintorín,...)
 • 14.00 – 14.45 hod.: návšteva Záchrannej brigády
 • 14.45 – 15.30 hod.: návšteva firmy Scheidt & Bachmann
 • 15.30 – 16.10 hod.: slávnostné otvorenie parku
 • 16.10 – 17.00 hod.: návšteva Stanice-Záriečie
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi v priestoroch ZŠ

7. 11. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 8.40 hod.: návšteva ZŠ Karpatská
 • 8.45 – 9.20 hod.: návšteva MŠ Gemerská
 • 9.30 – 10.10 hod.: návšteva MŠ Námeste Jána Borodáča 7
 • 10.10 – 10.50 hod.: návšteva MŠ Nám. J. Borodáča 3872/6
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie na MsÚ
 • 12.00 – 12.45 hod.: pracovný obed
 • 12.50 – 13.20 hod.: návšteva ZŠ Gorazda
 • 13.30 – 14.15 hod.: návšteva ZŠ Martinská
 • 14.15 – 14.45 hod.: návšteva ZUŠ Špányho
 • 14.45 – 15.15 hod.: návšteva CVČ MiniZoo
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

8. 11. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: stretnutie s vedúcimi odborov
 • 10.30 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie na tému úspory na distribučných parametroch elektriny
 • 15.00 – 16.00 hod.: otvorenie priestorov pre stretnutia s občanmi v Považskom Chlmci
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

9.11. 2019 (SOBOTA)

 • 10.00 – 11.00 hod.: slávnostné otvorenie kostola v Budatíne


11. 11. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.15 hod.: porada vedenia
 • 10.30 – 11.00 hod.: odkrývanie pamätnej tabule v Považskom Chlmci
 • 11.15 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed s poslancami
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutia s poslancami
 • 14.00 – 17.00 hod.: administratíva

12. 11. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 21:00 hod.: pracovná cesta do Bratislavy (konferencia ITAPA)

13. 11. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 12.45 hod.: diskusné fórum Smart Cities v Holiday Inn
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so spoločnosťou Siemens
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so spoločnosťou Arriva a spoločnosťou KIA
 • 15.00 – 17.00 hod.: administratíva

14. 11. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 9.30 hod.: administratíva
 • 9.30 – 12.00 hod.: stretnutia so zamestnancami úradu
 • 12.00 – 16.00 hod.: administratíva

15. 11. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.45 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutie v Považskom Chlmci
 • 10.30 – 11.30 hod.: stretnutie s poslancami
 • 11.45 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.15 – 14.30 hod.: stretnutie so zástupcami občianskych združení starajúcich sa o zvieratá
 • 14.30 – 15.30 hod.: stretnutie s poslancami
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

16.11. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.30 hod.: rádio Frontinus – rozhovor na tému zimnej údržby

17.11. 2019 (NEDEĽA)18. 11. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 11.00 hod.: porada vedenia
 • 11.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie s vedením spoločnosti Žilbyt
 • 12.00 – 13.15 hod.: administratíva
 • 13.30 – 18.00 hod.: návšteva VO5 (Hájik)
 • 13.30 – 14.10 hod.: návšteva MŠ
 • 14.15 – 15.00 hod.: návšteva ZŠ
 • 15.00 – 15.45 hod.: prehliadka obvodu Hájik
 • 15.45 – 16.20 hod.: návšteva farnosti Hájik
 • 16.20 – 16.50 hod.: pracovné stretnutie
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi na ZŠ Hájik

19. 11. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.00 hod.: otvorenie festivalu Ekotopfilm
 • 9.00 – 10.30 hod.: porada prednostu
 • 10.30 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie
 • 11.45 – 18.00 hod.: návšteva VO6 (Trnové a Rosinky)
 • 11.45 – 12.40 hod.: návšteva ZŠ a MŠ
 • 12.45 – 13.00 hod.: návšteva urbárskeho domu
 • 13.00 – 13.50 hod.: prehliadka obvodu Trnové a Rosinky
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie
 • 15.30 – 16.00 hod: návšteva farnosti Trmové
 • 16.00 – 16.40 hod.: návšteva denného centra
 • 16.45 – 17.00 hod.: stretnutie s DHZ v Trnovom
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi v kultúrnom dome v Trnovom
 • 19.00 – 21.00 hod.: One Day Jazz Festival

20. 11. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: raňajky s novinármi na radnici
 • 10.15 – 11.15 hod.: návšteva Košickej
 • 11.30 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed s poslancami
 • 13.30 – 14.30 hod.: stretnutie s najlepšími športovcami na radnici
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom verejného priestoru
 • 16.00 – 17.00 hod.: administratíva

21. 11. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 19.00 hod.: výjazdové zasadnutie predstavenstva a dozornej rady SEVAK v Modre

22. 11. 2019 (PIATOK)

 • 8.00 – 12.00 hod.: výjazdové zasadnutie predstavenstva a dozornej rady SEVAK v Modre
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.15 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie so spoločnosťou Slovena
 • 14.00 – 15.30 hod.: pracovné stretnutie ohľadom športu
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva

23.11. 2019 (SOBOTA)

 • 18.00 – 19.30 hod.: otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí

24.11. 2019 (NEDEĽA)

 • 16.00 – 17.30 hod.: 50. výročie súboru Diana v Dome odborov


25. 11. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: porada vedenia
 • 10.00 – 11.00 hod.: Slávnostný ceremoniál odoberania hrste zeme na Vojenskom cintoríne na Bôriku
 • 11.00 – 18.00 hod.: návšteva VO2 (Hliny V,VI, Bôrik)
 • 11.00 – 11.35 hod.: návšteva MŠ Stavbárska
 • 11.40 – 12.15 hod.: návšteva MŠ Bajzova
 • 12.20 – 13.00 hod.: návšteva jedálne Lichardova
 • 13.00 – 13.45 hod.: návšteva ZŠ V. Javorku
 • 14.00 – 14.45 hod.: prehliadka obvodu
 • 14.50 – 15.25 hod.: návšteva Sevaku
 • 15.30 – 16.15 hod.: návšteva MKP
 • 16.20 – 16.55 hod.: návšteva lezeckého centra LA SKALA
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi na ZŠ V. Javorku

26. 11. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 9.30 hod.: porada prednostu
 • 9.30 – 18.00 hod.: návšteva VO2 (Hliny VII, VIII, Malá Praha)
 • 9.30 – 10.10 hod.: návšteva Gymnázia Hlinská
 • 10.15 – 11.00 hod.: návšteva ZŠ Jarná
 • 11.05 – 11.50 hod.: návšteva MŠ Jarná
 • 11.55 – 12.35 hod.: návšteva MŠ Suvorovova
 • 12.40 – 13.10 hod.: návšteva ZŠ Lichardova
 • 13.15 – 14.00 hod.: pracovný obed
 • 14.00 – 14.45 hod.: prehliadka obvodu
 • 14.45 – 15.30 hod.: návšteva Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
 • 15.40 – 16.20 hod.: návšteva Saleziánov Dona Bosca
 • 16.25 – 16.55 hod.: pracovné stretnutie
 • 17.00 – 18.00 hod.: stretnutie s občanmi na ZŠ Lichardova
 • 19.00 – 20.30 hod.: pracovná večera – Únia miest Slovenska

27. 11. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom zimnej údržby
 • 9.00 – 13.00 hod.: zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom bytovej politiky
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 16.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom OOCR MF

28. 11. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie v Banskej Štiavnici s vedením SVP
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod: adventné stretnutie Jednoty dôchodcov na MsÚ
 • 15.00 – 16.00 hod.: stretnutie dôchodcov vo Vraní
 • 16.00 – 17.30 hod.: administratíva

29. 11. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: tlačová konferencia
 • 11.00 – 13.00 hod.: uvítanie detí do života
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovný obed
 • 14.00 – 15.00 hod.: administratíva
 • 15.00 – 16.00 hod.: predstavenstvo Regiónu Beskydy
 • 16.00 – 17.00 hod.: stretnutie dobrovoľných hasičských zborov
 • 19.00 – 21.00 hod.: benefičný koncert

30.11. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod.: rozhovor v rádiu Frontinusdecember 2019

2. 12. 2019 (PONDELOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 20.00 hod.: rokovanie mestského zastupiteľstva

3. 12. 2019 (UTOROK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 14.00 hod.: rokovanie mestského zastupiteľstva
 • 14.00 – 17.00 hod.: administratíva

4. 12. 2019 (STREDA)
 • 7.30 – 8.00 hod.: administratíva
 • 8.00 – 9.00 hod.: pracovná porada materských škôl
 • 9.00 – 10.00 hod.: rozhovor s MY Žilinské noviny
 • 11.00 – 12.00 hod.: poďakovanie Nadácii Kia Motors Slovakia za spoluprácu v rámci grantového programu Partnerské projekty 2019 v Zariadení starostlivosti o deti do troch (Veľká Okružná)
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: prezentácia inteligentného riešenia CitySys
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie na tému revitalizácie vnútroblokov
 • 15.00 – 17.00 hod.: pracovné stretnutia

5. 12. 2019 (ŠTVRTOK)
 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 12.30 hod.: pracovná cesta do Ružomberka
 • 12.30 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie ohľadom projektov OPII
 • 15.00 – 15.30 hod.: administratíva
 • 15.30 – 16.00 hod.: stretnutie s občanmi
 • 16.30 – 17:00 hod.: koncert zborov ZUŠ Árvaya
 • 17.00 – 17.30 hod.: Mikuláš na Mariánskom námestí
 • 17.30 – 18.30 hod.: stretnutie s občanmi ohľadom revitalizácie Hlín III,IV

6. 12. 2019 (PIATOK)
 • 7.30 – 9.30 hod.: administratíva
 • 9.30 – 10.30 hod.: návšteva vodojemu Chrasť s vedením Sevaku
 • 10.30 – 13.00 hod.: pracovné stretnutie: Žilinská univerzita, Slovenský atletický zväz a Mesto Žilina
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: prezentácia spoločnosti Transdata
 • 15.00 – 16.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 16.00 – 18.00 hod.: administratíva
 • 18.00 – 19.00 hod.: účasť na oceňovaní vrchárska koruna

7.12. 2019 (SOBOTA)
 • 13.30 – 14.00 hod.: sobáše
 • 18.00 – 19.30 hod.: koncert Hojana v Dome umenia Fatra


9. 12. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.00 – 12.00 hod.: pracovné stretnutie na tému klimatickým zmien
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti En-Invest
 • 15.00 – 16.00 hod.: administratíva
 • 16.00 – 17.45 hod.: účasť na oceňovaní Červeného kríža
 • 18.00 – 19.30 hod.: stretnutie s členmi plánu ZA

10. 12. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada prednostu
 • 10.30 – 11.30 hod.: Valné zhromaždenie spoločnosti Žilina Invest
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed s vedením spoločnosti Žilbyt
 • 13.00 – 14.00 hod.: administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutia
 • 15.00 – 16.30 hod.: administratíva
 • 16.30 – 18.00 hod.: posedenie s účinkujúcimi na mestských podujatiach na Radnici

11. 12. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 11.00 hod.: pracovné stretnutia
 • 11.00 – 13.00 hod.: posedenie s riaditeľmi základných škôl
 • 13.30 – 14.30 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti DOXX
 • 14.30 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom basketbalového klubu
 • 15.00 – 18.00 hod.: administratíva
 • 19.00 – 22.00 hod.: vianočný koncert vďaky mesta Žilina

12. 12. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 10.30 hod.: administratíva
 • 10.30 – 12.00 hod.: stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.30 hod.: administratíva
 • 14.30 – 16.00 hod.: posedenie s dôchodcami v zariadení Úsmev
 • 16.00 – 18.00 hod.: vianočné stretnutie s novinármi
 • 18.00 – 19.30 hod.: účasť na benefícii postihnutých optimizmom

13. 12. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: návšteva MŠ Predmestská a MŠ Andreja Kmeťa
 • 10.00 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 14.00 – 15.00 hod.: stretnutie s jubilantami na Radnici
 • 15.00 – 18.00 hod.: vianočné posedenie so zamestnancami MsÚ a MP

14.12. 2019 (SOBOTA)

 • 9.00 – 10.00 hod.: rádio Frontinus – zhodnotenie jedného roku vo funkcii
 • 17.00 – 19.30 hod.: účasť na oceňovaní významných osobností v Martine


16. 12. 2019 (PONDELOK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.30 hod.: pravidelná porada vedenia
 • 10.30 – 12.00 hod.: stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 14.00 hod.: pracovné stretnutie
 • 14.00 – 15.00 hod.: pracovné stretnutie so zástupcom slovenského cyklistického zväzu
 • 15.00 – 16.00 hod.: vianočné posedenie s opatrovateľkami
 • 16.00 – 18.00 hod.: stretnutie s poslancami ohľadom programu mimoriadneho mestského zastupiteľstva

17. 12. 2019 (UTOROK)

 • 7.30 – 8.30 hod.: administratíva
 • 8.30 – 10.00 hod.: pravidelná porada prednostu
 • 10.30 – 11.30 hod.: Valné zhromaždenie integrovaná doprava
 • 12.00 – 13.30 hod.: návšteva lekára
 • 14.00 – 15.00 hod.: stretnutie s architektmi ohľadom revitalizácie
 • 15.00 – 15.30 hod.: stretnutie so zástupcom ZŠ Felix
 • 15.30 – 17.00 hod.: administratíva
 • 17.00 – 18.30 hod.: stretnutie s občanmi ohľadom programu mimoriadneho mestského zastupiteľstva

18. 12. 2019 (STREDA)

 • 7.30 – 9.30 hod.: administratíva
 • 10.00 – 11.00 hod.: Valné zhromaždenie OOCR MF
 • 11.00 – 12.00 hod.: administratíva
 • 12.00 – 13.00 hod.: obed
 • 13.00 – 15.00 hod.: stretnutia so zamestnancami MsÚ
 • 15.00 – 16.30 hod.: administratíva
 • 17.00 – 19.00 hod.: diskusia v OZ Proti korupcii

19. 12. 2019 (ŠTVRTOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 10.00 hod.: pracovné stretnutia ohľadom kultúrnych podujatí
 • 10.00 – 11.30 hod.: pracovné stretnutie na tému športu
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 16.00 hod.: administratíva
 • 16.30 – 17.30 hod.: vianočné posedenie v regionálnom centre autistov v Bánovej
 • 18.00 – 20.00 hod.: vianočný koncert Pokoj ľuďom dobrej vôle

20. 12. 2019 (PIATOK)

 • 7.30 – 9.00 hod.: administratíva
 • 9.00 – 12.00 hod.: rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva
 • 12.00 – 13.00 hod.: pracovný obed
 • 13.00 – 16.00 hod: administratíva

21.12. 2019 (SOBOTA)

 • 8.00 – 12.00 hod.: vianočný beh na Vodnom diele
 • 17.00 – 18.00 hod.: primátorský punč na Mariánskom námestí
 • 18.00 – 19.00 hod.: večierok tanečnej školy